Μαλαγουζιά

Nov 9, 2019 | VINEYARD, WINE

Compulsory declarations of wine sector

VINEYARD, WINE

Written by torosidiswine

In

 

All operators active in wine production, bottling of wine products, marketing of wine products before the wine-making stage and marketing of bottled wines, with the exception of retail businesses, must register in the register of enterprises in the wine sector.

Registration is done electronically through the corresponding digital service of the Ministry of Culture.

Compulsory declarations of grapevine products

Production declaration

All natural or legal persons, including cooperative wineries, producing wine and/or must for commercial purposes or having it produced on their behalf are obliged to submit a production declaration during the wine year concerned.

The production declaration shall be submitted electronically starting on 1 October of each current year and ending on 15 January of the following year.

 

  

 

The production declaration shall be submitted electronically starting on 1 October of each current year and ending on 15 January of the following year.

 

 

 

Processing/Marketing Statement

Winegrowers, producers and traders of grapes, grape juice and grape must who, before the dates laid down for the submission of production and harvest declarations, have treated or marketed grapevine products intended for wine production shall be required to submit a treatment or marketing declaration in respect of the wine year during which the treatment or disposal took place on the market.

Declarations shall be submitted electronically no later than 10 December of each year.

Stock declaration

All wine producers, processors, bottlers and traders holding stocks – bottled or not – are required to submit each year a declaration of stocks of wine and must available on 31 July, regardless of the vintage year

In the following cases of non-submission of mandatory declarations within the prescribed deadlines, penalties arise in the form of a financial fine and are imposed in accordance with the procedures set out in Law 4235/2014:

a) cases where the deadline for submission of the declaration is exceeded by a maximum of 15 working days, where the amount of the fine is calculated in accordance with Table 1.

b) cases where the declaration has not been submitted by the liable party, where the amount of the fine is calculated in accordance with Table 2.

TABLE 1
LATE SUBMISSION OF PRODUCTION DECLARATION/PROCESSING/MARKETING/STOCKS

WINE PRODUCTION SIZE
(HECTOLITRES)

DELAY CASE
SUBMISSION OF THE DECLARATION
1-5 days

DELAY CASE
SUBMISSION OF THE DECLARATION
6-15 days

< 100 200 € 400 €
100.1 to 500 500€ 1.000€
500.1 to 1.000 1.000 € 1.500 €
> 1.000 1.500 € 2.000 €

 

TABLE 2
FAILURE TO REPORT

WINE PRODUCTION SIZE
(HECTOLITRES)

FINE

< 100 2.000 €
100.1 to 500 5.000 €
500.1 to 1,000 7.000 €
> 1.000 10.000 €

in addition to the penalties referred to in Table 2, the undertakings/producers concerned who do not submit the compulsory declarations shall not benefit from the various benefits of the measure of investments in wine-making enterprises for the financial year following the year of submission of their application

Source: Decision 2453/235850 (Government Gazette B, 3673/03.10.2019)Determination of additional measures for the implementation of Reg. (EU) 2018/273 and Reg. (EU) 2018/274 as regards declarations of production, processing, marketing and stocks in the wine sector.

 

 

Related Articles

Related

Κριτήρια προτεραιότητας για τη χορήγηση αδειών φύτευσης αμπελιού

Προκειμένου να χορηγηθούν οι άδειες νέας φύτευσης εφαρμόζονται κριτήρια προτεραιότητας όπως αυτά έχουν επιλεγεί για την κάθε περιφέρεια κάθε αγροτεμάχιο λαμβάνει βαθμολογία στο κάθε κριτήριο με βάση τον συντελεστή βαρύτητας W και τον συντελεστή συμμόρφωσης Pt. Η...

read more

Αιτήσεις για άδειες φύτευσης αμπελιού για το 2024

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας Υποβολής Αιτήσεων Αδειών Νέων Φυτεύσεων της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση από την 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και...

read more

Our Wines

Shop

Μαλαγουζιά-Chardonnay