Ενίσχυση αμπελουργών και οινοποιών για τη συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας

Ενίσχυση αμπελουργών και οινοποιών για τη συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας

Ενίσχυση αμπελουργών και οινοποιών για τη συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας Written by In Καθορίστηκε το θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση, παρακολούθηση και εφαρμογή του Υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», στο πλαίσιο του Μέτρου 3...