Ενίσχυση της βιολογικής καλλιέργειας αμπελιού

Ενίσχυση της βιολογικής καλλιέργειας αμπελιού

Ενίσχυση της βιολογικής καλλιέργειας αμπελιού Written by In Ενισχύεται : Η μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία και  Η διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία. Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική...