Ενδείξεις αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων κατά την επισήμανση των παραγόμενων οίνων

Ενδείξεις αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων κατά την επισήμανση των παραγόμενων οίνων

Ενδείξεις αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων κατά την επισήμανση των παραγόμενων οίνων Written by torosidiswine In Με απόφαση του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων θεσπίζονται τα συμπληρωματικά μέτρα χρήσης των αναφερόμενων, σε αμπελουργική εκμετάλλευση, ενδείξεων...
Επιλογή του κατάλληλου συστήματος υποστύλωσης για το αμπέλι μας

Επιλογή του κατάλληλου συστήματος υποστύλωσης για το αμπέλι μας

Επιλογή του κατάλληλου συστήματος υποστύλωσης για το αμπέλι μας Written by torosidiswine In Ανάλογα με τον τύπο  υποστύλωσης που χρησιμοποιούμε παρατηρούνται διαφορές στην συνολική φυλλική επιφάνεια, αλλά και στο ποσοστό αυτής που εκτίθεται στον ήλιο. Έτσι η ικανότητα...
Η λίπανση του αμπελώνα επηρεάζεται από την επιλογή του υποκειμένου

Η λίπανση του αμπελώνα επηρεάζεται από την επιλογή του υποκειμένου

Η λίπανση του αμπελώνα επηρεάζεται από την επιλογή του υποκειμένου Written by In Από τα σημαντικότερα κομμάτια της διαχείρισης του αμπελώνα είναι η λίπανση. Για την κατάρτιση του κατάλληλου προγράμματος λίπανσης για κάθε αμπελώνα και για κάθε ποικιλία ξεχωριστά , θα...
Ιχνοστοιχεία στη λίπανση του αμπελιού. Η περίπτωση του μαγνησίου Mg

Ιχνοστοιχεία στη λίπανση του αμπελιού. Η περίπτωση του μαγνησίου Mg

Ιχνοστοιχεία στη λίπανση του αμπελιού. Η περίπτωση του μαγνησίου Mg Written by In Τα φυτά προσλαμβάνουν το μαγνήσιο με τη μορφή του δισθενούς ιόντος. Γενικά τα συμπτώματα έλλειψης εμφανίζονται ως μεσονεύρια χλώρωση των γηραιοτέρων φύλλων. Το μαγνήσιο αποτελεί...
Ιχνοστοιχεία στη λίπανση του αμπελιού. Η περίπτωση του μαγνησίου Mg

Ρόλος των θρεπτικών στοιχείων στη φυσιολογία του αμπελιού

Ρόλος των θρεπτικών στοιχείων στη φυσιολογία του αμπελιού Written by torosidiswine In Κατά τη διάρκεια του ετήσιου βλαστικού κύκλου στο αμπέλι μπορεί να σημειωθούν ελλείψεις θρεπτικών που επηρεάζουν τη φυσιολογία των φυτών. Οι ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων μπορούν να...