Έριζα Εμβολιασμένα Φυτά

Νοέ 4, 2018 | ΑΜΠΕΛΙ

Παράγοντες Που Επηρεάζουν Την Αζωτούχο Θρέψη Του Αμπελιού

ΑΜΠΕΛΙ

Written by torosidiswine

In

Αν υποτεθεί ότι εκλείπουν άλλοι περιοριστικοί παράγοντες (πχ ανεπάρκεια νερού) , η εφαρμογή ανόργανου αζώτου παρέχει στο αμπέλι μια εύκολα διαθέσιμη μορφή αζώτου , και κατά συνέπεια αυξάνει το άζωτο στα φυτά το οποίο συνήθως διαπιστώνεται με την ανάλυση των μίσχων.

Η επίδραση στο ρυθμό ανάπτυξης , στην παραγωγή και στη σύνθεση της σταφυλής εξαρτάται από την αζωτούχο θρέψη του φυτού πριν από την εφαρμογή του αζώτου στον αμπελώνα.

Πολύ είναι οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την αζωτούχο θρέψη της αμπέλου. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η ποικιλία και/ή το υποκείμενο (Ough et al. 1968a , Christensen 1984 , Huang and Ough 1989 , Stines et al. 2000) , η τοποθεσία , το κλίμα και το έδαφος (Huang and Ough 1989) οι καλλιεργητικές πρακτικές όπως η διαχείριση του εδάφους (Bell et al. 1979 , Maigre and Aerny 2001 , Spring 2001) , το σύστημα υποστύλωσης (Kliewer et al. 1991, Miele et al. 2000) , η αλληλοσκίαση της βλάστησης (Smart et al. 1988, Perez-Harvey and Witting 2001) , η θερμοκρασία στο βλαστικό τοίχος (Ewart and Kliewer 1977) , η μορφή του αζώτου , ο χρόνος και η ποσότητα εφαρμογής (Kliewewr 1971 , Bell et al. 1979 , Chang and Kliewer 1991 , Peacock et al. 1991 , Spayd et al. 1994, Bell and Robson 1999 , Conradie 2001). Συνοπτικά , η αντίδραση της αμπέλου σε συγκεκριμένες φροντίδες ή σε ένα σύνολο επιβεβλημένων συνθηκών και οι επακόλουθες επιδράσεις στη σύνθεση της σταφυλής είναι αποτέλεσμα μιας σειράς αλληλεπιδράσεων μεταξύ γενετικών χαρακτηριστικών , περιβαλλοντικών παραγόντων και καλλιεργητικών πρακτικών .

 Η αρχική ποσότητα αζώτου στα φυτά της αμπέλου , θα καθορίσει πως αυτά θα αντιδράσουν στην εφαρμογή αζωτούχου λίπανσης. Αυτή θα προκαλέσει μια σειρά διαδικασιών που θα επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα την τελική σύσταση της σταφυλής.

 

 

 

 

Η επίδραση στο ρυθμό ανάπτυξης , στην παραγωγή και στη σύνθεση της σταφυλής εξαρτάται από την αζωτούχο θρέψη του φυτού πριν από την εφαρμογή του αζώτου στον αμπελώνα.

 

Πηγή : Bell S-J and P.A. Henschke , 2005. Implications of nitrogen nutrition for grapes , fermentation and wine. Australian Journal of Grape and Wine Research 11 , 242-295

 

Η αρχική ποσότητα αζώτου στα φυτά της αμπέλου , θα καθορίσει πως αυτά θα αντιδράσουν στην εφαρμογή αζωτούχου λίπανσης.

Έριζα Εμβολιασμένα Φυτά

Our Wines

Shop

Μαλαγουζιά-Chardonnay

Related Articles

Related

Κριτήρια προτεραιότητας για τη χορήγηση αδειών φύτευσης αμπελιού

Προκειμένου να χορηγηθούν οι άδειες νέας φύτευσης εφαρμόζονται κριτήρια προτεραιότητας όπως αυτά έχουν επιλεγεί για την κάθε περιφέρεια κάθε αγροτεμάχιο λαμβάνει βαθμολογία στο κάθε κριτήριο με βάση τον συντελεστή βαρύτητας W και τον συντελεστή συμμόρφωσης Pt. Η...

read more

Αιτήσεις για άδειες φύτευσης αμπελιού για το 2024

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας Υποβολής Αιτήσεων Αδειών Νέων Φυτεύσεων της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση από την 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και...

read more

Μέχρι 20 Νοεμβρίου 2023 οι αιτήσεις για την αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων της αμπελουργικής περιόδου 2023-2024.

Η περίοδος εφαρμογής της παρέμβασης αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην χώρα μας αφορά την αμπελοοινική περίοδο 2023-2024.  Η παρέμβαση καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις: α) την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων,...

read more