ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το Μάρτιο του 2013 ο Γεωπόνος Τοροσίδης Ν. Στάθης έχοντας ήδη ολοκληρώσει την Μεταπτυχιακή Ειδίκευση του στην Οινολογία – Αμπελουργία , εγκαθιστά το πρώτο αμπελοτεμάχιο της επιχείρησης με οινοποιήσιμες ποικιλίες στον οικισμό Πετεινό του Νομού Ξάνθης.

Με φυτεύσεις τα έτη 2017 και 2019 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της εγκατάστασης του αμπελιού.

Με επίκεντρο την καλλιέργεια ελληνικών ποικιλιών επιλέχθηκαν η Μαλαγουζιά το Βιδιανό και το Λημνίο ως οι κύριες ποικιλίες της εκμετάλλευσης. Πολύ μικρή έκταση καταλαμβάνουν οι διεθνείς ποικιλίες Chardonnay και Syrah.

Από το έτος 2019 για την καλλιέργεια του αμπελιού εφαρμόζεται το πρότυπο της Βιολογικής Γεωργίας. Η καλλιέργεια βρίσκεται υπό μετατροπή και εντός του αμπελουργικού έτους 2022 αναμένεται η πιστοποίηση.

Από τον Απρίλιο του 2021 είναι διαθέσιμα τα προϊόντα της επιχείρησης, με την οινοποίηση τους να γίνεται σε οινοποιείο της περιοχής , καθώς δεν υπάρχει ιδιόκτητη εγκατάσταση.

Η προσωπική ενασχόληση με όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας , επιτρέπει τον έλεγχο του τελικού αποτελέσματος. Το γεγονός αυτό εφοδιάζει με τις απαραίτητες δυνάμεις για την συνέχεια και εξέλιξη της προσπάθειας.

Σύμμαχος σε αυτό το ταξίδι είναι η επιστημονική κατάρτιση και η πολύχρονη ενασχόληση με την αμπελοκαλλιέργεια.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΣ

Η ιδέα
2013-Πειραματισμός

Πειραματισμός

Ο Γεωπόνος Τοροσίδης Ν. Στάθης έχοντας ήδη ολοκληρώσει την Μεταπτυχιακή Ειδίκευση του στην Οινολογία – Αμπελουργία , εγκαθιστά το πρώτο αμπελοτεμάχιο της επιχείρησης με οινοποιήσιμες ποικιλίες στον οικισμό Πετεινό του Νομού Ξάνθης.

Επέκταση
2017-2019

Επέκταση

Ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της εγκατάστασης του αμπελιού.

Ποικιλίες
Ελληνικές και Διεθνείς Ποικιλίες

Καλλιεργούμενες Ποικιλίες

ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ – ΒΙΔΙΑΝΟ – ΛΗΜΝΙΟ
CHARDONNAY – SYRAH.

Βιολογική Καλλιέργεια
2019-Σήμερα

Βιολογική Καλλιέργεια

Καλλιέργεια σύμφωνα με το πρότυπο της Βιολογικής Γεωργίας. Το αμπελουργικό έτος 2022 αναμένεται να ολοκληρωθεί η Πιστοποίηση.

Οινοποίηση
2021-Σήμερα

Οινοποίηση

Οινοποίηση σε συνεργαζόμενο οινοποιείο. Από τον Απρίλιο του 2021 είναι διαθέσιμα τα προϊόντα μας.