Πολιτική Επιστροφών

Εκτός αν ισχύουν οι εξαιρέσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία , ο καταναλωτής διαθέτει προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση.

Η TOROSIDIS WINE αναγνωρίζει ότι τα προϊόντα μας εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της νομοθεσίας , όμως σέβεται το δικαίωμα της υπαναχώρησης του καταναλωτή.

Παρέχεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να επιστέψει προϊόντα που προμηθεύτηκε από την επιχείρηση μας ηλεκτρονικά εντός της τιθέμενης από τη νομοθεσία προθεσμίας των 14 ημερών από την παραλαβή. Προϋπόθεση είναι το προϊόν να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία και να μην έχει υποστεί αλλοιώσεις. Τα μεταφορικά έξοδα στην περίπτωση αυτή βαρύνουν τον καταναλωτή.

Η αξία κτήσης των προϊόντων επιστρέφεται στον καταναλωτή.

Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση sales@torosidis.gr εκκινεί η διαδικασία και δηλώνεται η επιθυμία για τον τρόπο επιστροφής των χρημάτων.

Προϊόντα που παραλαμβάνονται κατεστραμμένα , αντικαθίστανται με κόστος που επιβαρύνει την επιχείρηση μας ή εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης , επιστρέφεται η αξία των προϊόντων συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων της μεταφοράς.

Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση sales@torosidis.gr ο πελάτης δηλώνει την προτίμηση του και αποστέλλει φωτογραφίες που απεικονίζουν την κατεστραμμένη συσκευασία.

Our Wines

Shop