Έριζα Εμβολιασμένα Φυτά

Νοέ 24, 2018 | ΑΜΠΕΛΙ

Κατηγορίες και ταξινόμηση Οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

ΑΜΠΕΛΙ

Written by torosidiswine

In

Καθορίστηκαν  έντεκα (11) Αμπελουργικά Διαμερίσματα για την ταξινόμηση των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες εδαφοκλιματολογικές συνθήκες σε αυτά ως εξής:

 1. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Πελοποννήσου, το οποίο περιλαμβάνει τους νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων) και Μεσσηνίας.
 2. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Στερεάς Ελλάδας, το οποίο περιλαμβάνει τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αττικής (πλην της νήσου Κυθήρων), Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.
 3. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας, το οποίο περιλαμβάνει τους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Β. Σποράδων και Τρικάλων.
 4. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Ηπείρου, το οποίο περιλαμβάνει τους νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας.
 5. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Μακεδονίας, το οποίο περιλαμβάνει τους νομούς Γρεβενών, Δράμας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής και Φλώρινας.
 6. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Θράκης, το οποίο περιλαμβάνει τους νομούς Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης.
 7. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Βορείου Αιγαίου, το οποίο περιλαμβάνει τους νομούς Λέσβου, Χίου και Σάμου.
 8. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Κυκλάδων, το οποίο περιλαμβάνει τον νομό Κυκλάδων.
 9. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Δωδεκανήσων, το οποίο περιλαμβάνει τον νομό Δωδεκανήσου.
 10. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Κρήτης, το οποίο περιλαμβάνει τους νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.
 11. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Ιονίων νήσων, το οποίο περιλαμβάνει τους νομούς Ζακύνθου, Κερκύρας ,Κεφαλληνίας και Λευκάδας.

 

 

 

 

Οι ποικιλίες Μοσχάτο Αμβούργου N, Όψιμο Εδέσσης B, Μοσχάτο Αλεξανδρείας B, Όψιμο Σουφλίου B, Ραζακί (Κέρινο) B, Σουλτανίνα B, δύναται να καλλιεργούνται ως επιτραπέζιες (χωρίς δικαίωμα φύτευσης) σε όλη τη χώρα και ως οινοποιήσιμες . Στην περίπτωση που καλλιεργούνται ως επιτραπέζιες τα εν λόγω αμπελοτεμάχια καταχωρίζονται στο Αμπελουργικό Μητρώο με τον αντίστοιχο κωδικό της επιτραπέζιας ποικιλίας και δεν έχουν το δικαίωμα να παράγουν οίνο προς εμπορία.

 

 

 

Οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ταξινομούνται ανά Αμπελουργικό Διαμέρισμα, όπως αυτό καθορίζεται , εκτός από τις ποικιλίες που έχουν και άλλη χρήση, εκτός από οινοποιήσιμη, όπου ταξινομούνται στα όρια του νομού.

Κατηγορίες  ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου οι οποίες ταξινομούνται σε ένα ή περισσότερα Αμπελουργικά Διαμερίσματα , διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 α) Συνιστώμενες ποικιλίες αμπέλου, και β) Επιτρεπόμενες ποικιλίες αμπέλου.

Ως συνιστώμενη καλλιεργούμενη ποικιλία αμπέλου για την παραγωγή οινικών προϊόντων ορίζεται εκείνη που παρουσιάζει:

α) Τους τυπικούς και γενικά αποδεκτούς αμπελογραφικούς, μορφολογικούς, φυσιολογικούς και παραγωγικούς χαρακτήρες της ποικιλίας, όπως προσδιορίζονται από την πολυκλωνική της σύνθεση,

β) Υψηλή προσαρμοστικότητα στους αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες και υψηλή πλαστικότητα και δυναμισμό στην εφαρμοζόμενη ορθή αμπελοκομική τεχνική και

γ) Υψηλή και σταθερή ποιότητα οινικών προϊόντων (είτε ποικιλιακών είτε με συν-οινοποίηση με άλλες καλλιεργούμενες ποικιλίες της ευρωπαϊκής αμπέλου), ευχερώς αναγνωρίσιμων και η ζήτηση στην αγορά να είναι σταθερή ή σε ανάπτυξη.

Ως επιτρεπόμενη καλλιεργούμενη ποικιλία αμπέλου για την παραγωγή οινικών προϊόντων ορίζεται εκείνη που παρουσιάζει:

α) Τους τυπικούς και γενικά αποδεκτούς αμπελογραφικούς και μορφολογικούς της ποικιλίας, όπως προσδιορίζονται από την πολυκλωνική της σύνθεση,

β) Οι φυσιολογικοί και παραγωγικοί χαρακτήρες, καθώς και η ποιότητα των οινικών προϊόντων βρίσκονται μεν σε ικανοποιητικό επίπεδο, δεν έχουν όμως πλήρως αξιολογηθεί.

 Όταν μια ποικιλία είναι ταξινομημένη ως οινοποιήσιμη και παράλληλα περιλαμβάνεται και στις επιτραπέζιες ποικιλίες που επιτρέπεται να φυτεύονται, να αναφυτεύονται ή να επανεμβολιάζονται στη χώρα, τότε ισχύουν τα εξής:

α) Σε περίπτωση που μια τέτοια ποικιλία καλλιεργείται ως οινοποιήσιμη, για να έχει το δικαίωμα να παράγει οίνο προς εμπορία πρέπει να καλλιεργείται σύμφωνα με τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις του αμπελοοινικού τομέα (νόμιμο δικαίωμα φύτευσης) και τα εν λόγω αμπελοτεμάχια να καταχωρίζονται στο Αμπελουργικό Μητρώο με τον κωδικό της αντίστοιχης οινοποιήσιμης ποικιλίας.

β) Σε περίπτωση που μια τέτοια ποικιλία καλλιεργείται ως επιτραπέζια (χωρίς δικαίωμα φύτευσης) τότε τα αμπελοτεμάχια αυτά καταχωρίζονται στο Αμπελουργικό Μητρώο με τον αντίστοιχο κωδικό της επιτραπέζιας ποικιλίας και δεν έχουν το δικαίωμα να παράγουν οίνο.

 1. Όταν μια ποικιλία είναι ταξινομημένη ως οινοποιήσιμη και κατ΄ εξαίρεση και ως σταφιδοποιίας στα όρια ενός νομού, τότε ισχύουν τα εξής:

α) Σε περίπτωση που μια τέτοια ποικιλία καλλιεργείται ως οινοποιήσιμη, για να έχει το δικαίωμα να παράγει οίνο προς εμπορία, πρέπει να καλλιεργείται σύμφωνα με τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις του αμπελοοινικού τομέα (νόμιμο δικαίωμα φύτευσης), τα αμπελοτεμάχια αυτά να μην έχουν ενεργοποιήσει δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης της ΚΟΑ οπωροκηπευτικών και να καταχωρίζονται με τον κωδικό της αντίστοιχης οινοποιήσιμης ποικιλίας.

β) Σε περίπτωση που μια τέτοια ποικιλία καλλιεργείται για την παραγωγή ξηρής σταφίδας, τα αμπελοτεμάχια αυτά καταχωρίζονται στο Αμπελουργικό Μητρώο με τον αντίστοιχο κωδικό της ξηρής σταφίδας και δεν δύνανται να παράγουν οίνο προς εμπορία.

 Με την 886/15441/06.02.2014  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ταξινομήθηκαν οι καλλιεργούμενες οινοποιήσιμες ποικιλίες στη χώρα στα αμπελουργικά διαμερίσματα , όπως αυτά έχουν οριστεί.

Προκειμένου μια οινοποιήσιμη ποικιλία να καλλιεργηθεί σε κάποιο από τα αμπελουργικά διαμερίσματα θα πρέπει πρώτα να έχει ταξινομηθεί σε αυτό.

Οι ποικιλίες Μοσχάτο Αμβούργου N, Όψιμο Εδέσσης B, Μοσχάτο Αλεξανδρείας B, Όψιμο Σουφλίου B, Ραζακί (Κέρινο) B, Σουλτανίνα B, δύναται να καλλιεργούνται ως επιτραπέζιες (χωρίς δικαίωμα φύτευσης) σε όλη τη χώρα και ως οινοποιήσιμες . Στην περίπτωση που καλλιεργούνται ως επιτραπέζιες τα εν λόγω αμπελοτεμάχια καταχωρίζονται στο Αμπελουργικό Μητρώο με τον αντίστοιχο κωδικό της επιτραπέζιας ποικιλίας και δεν έχουν το δικαίωμα να παράγουν οίνο προς εμπορία.

Στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω ποικιλίες έχουν ταξινομηθεί ως οινοποιήσιμες, για να έχουν το δικαίωμα να παράγουν οίνο προς εμπορία πρέπει να καλλιεργούνται σύμφωνα με τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις του αμπελοοινικού τομέα (νόμιμο δικαίωμα φύτευσης) και τα εν λόγω αμπελοτεμάχια να καταχωρίζονται στο Αμπελουργικό Μητρώο με τον κωδικό της αντίστοιχης οινοποιήσιμης ποικιλίας.

Οι ποκιλίες Κορινθιακή και Σουλτανίνα δύναται να καλλιεργηθούν για την παραγωγή ξηρής σταφίδας, σε ορισμένους νομούς σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Τίτλος ΙΙ. Στην περίπτωση αυτή τα εν λόγω αμπελοτεμάχια καταχωρίζονται στο Αμπελουργικό Μητρώο με τον αντίστοιχο κωδικό της ξηρής σταφίδας και δεν μπορούν να παράγουν οίνο προς εμπορία.

Στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω ποικιλίες έχουν ταξινομηθεί και ως οινοποιήσιμες, για να έχουν το δικαίωμα να παράγουν οίνο προς εμπορία πρέπει να καλλιεργούνται σύμφωνα με τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις του αμπελοοινικού τομέα (νόμιμο δικαίωμα φύτευσης), τα εν λόγω αμπελοτεμάχια να μην έχουν ενεργοποιήσει δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης της ΚΟΑ οπωροκηπευτικών και να καταχωρίζονται στο Αμπελουργικό Μητρώο με τον κωδικό της αντίστοιχης οινοποιήσιμης ποικιλίας.

Πηγή :ΥΑ ΥΠΑΑΤ 886/15441/06.02.2014 «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας» , ΥΑ 659/9588/24-01-13 «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, 555/2008 και 436/2009 της Επιτροπής, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ταξινόμησης των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου».

Με την  2919/95506, (ΦΕΚ Β΄3276/18.09.2017 : «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας» επικαιροποιήθηκε η ταξινόμηση των οινοποιήσιμων ποικιλιών στα αμπελουργικά διαμερίσματα της χώρας

Syrah έριζα φυτά

Our Products

Shop

Related Articles

Related

Κριτήρια προτεραιότητας για τη χορήγηση αδειών φύτευσης αμπελιού

Προκειμένου να χορηγηθούν οι άδειες νέας φύτευσης εφαρμόζονται κριτήρια προτεραιότητας όπως αυτά έχουν επιλεγεί για την κάθε περιφέρεια κάθε αγροτεμάχιο λαμβάνει βαθμολογία στο κάθε κριτήριο με βάση τον συντελεστή βαρύτητας W και τον συντελεστή συμμόρφωσης Pt. Η...

read more

Αιτήσεις για άδειες φύτευσης αμπελιού για το 2024

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας Υποβολής Αιτήσεων Αδειών Νέων Φυτεύσεων της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση από την 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και...

read more

Μέχρι 20 Νοεμβρίου 2023 οι αιτήσεις για την αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων της αμπελουργικής περιόδου 2023-2024.

Η περίοδος εφαρμογής της παρέμβασης αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην χώρα μας αφορά την αμπελοοινική περίοδο 2023-2024.  Η παρέμβαση καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις: α) την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων,...

read more