Καλλιέργεια σύμφωνα με το πρότυπο της βιολογικής γεωργίας

Καλλιέργεια σύμφωνα με το πρότυπο της βιολογικής γεωργίας

Καλλιεργούμε το αμπέλι μας σύμφωνα με το πρότυπο της βιολογικής γεωργίας. Προηγήθηκε περίοδος στην οποία εφαρμόσαμε τους κανόνες της ολοκληρωμένης παραγωγής σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO.

Αρχικά υιοθετήσαμε τη φιλικότερη προς το περιβάλλον διαχείριση σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής γεωργίας κατά ανάγκη.

Από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής διαπιστώσαμε ότι ο τρόπος αυτός παραγωγής ταιριάζει απόλυτα στην φιλοσοφία της εκμετάλλευσης μας.

Έτσι , σε συνεργασία με εγκεκριμένη εταιρεία του κλάδου , τα επόμενα χρόνια τα προϊόντα μας θα λάβουν την πιστοποίηση βιολογικής παραγωγής.