Καλλιέργεια σύμφωνα με το πρότυπο της βιολογικής γεωργίας

Καλλιέργεια σύμφωνα με το πρότυπο της βιολογικής γεωργίας

Η καλλιέργεια του αμπελιού μας γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο της βιολογικής γεωργίας. Προηγήθηκε περίοδος στην οποία εφαρμόστηκαν οι κανόνες της ολοκληρωμένης παραγωγής σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO.

Η φιλικότερη προς το περιβάλλον διαχείριση σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής γεωργίας υιοθετήθηκε αρχικά κατά ανάγκη.

Από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής διαπιστώθηκε ότι ο τρόπος αυτός παραγωγής ταιριάζει απόλυτα στην φιλοσοφία της εκμετάλλευσης μας.

Έτσι , σε συνεργασία με εγκεκριμένη εταιρεία του κλάδου , τα επόμενα χρόνια τα προϊόντα μας θα λάβουν την πιστοποίηση βιολογικής παραγωγής.