Φύλλο Υποκειμένου1103 Paulsen

Nov 4, 2018 | ΑΜΠΕΛΙ

Καλές καλλιεργητικές πρακτικές για την ελαχιστοποίηση των απωλειών αζώτου

ΑΜΠΕΛΙ

Written by torosidiswine

In

Καλές καλλιεργητικές πρακτικές για την ελαχιστοποίηση των απωλειών αζώτου:

 • Ο χρόνος εφαρμογής και η ποσότητα να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της καλλιέργειας για να αποφεύγονται οι ανεπίκαιρες και λαθεμένες προσθήκες αζώτου:
  • Η προσθήκη προγραμματίζεται και διανέμεται με βάση τις ανάγκες και το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας.
  • Καμία προσθήκη εκτός της βλαστικής περιόδου ή πριν από την αγρανάπαυση.
  • Προσθήκη των άριστων ποσοτήτων σύμφωνα με ένα σχέδιο λίπανσης.
  • Αναπροσαρμογή του προγράμματος λίπανσης κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου , βασισμένη σε αναλύσεις.
  • Ισορροπημένη θρέψη των φυτών σε όλα τα θρεπτικά στοιχεία , η οποία προάγει την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών αζώτου.
 • Φυτοκάλυψη σε όλη τη διάρκεια του χρόνου ( συγκαλλιέργεια , αζωτοδεσμευτικά φυτά) , για να αποφεύγονται περίοδοι με ακάλυπτο έδαφος.
 • Αποτελεσματική χρήση των οργανικών λιπασμάτων ζωικής προέλευσης και της λυματολάσπης.
  • Εφαρμογή την άνοιξη όταν τα φυτά μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα το οργανικό άζωτο.
  • Προσθήκη με τη χρήση εξελιγμένων τεχνικών που επιτρέπουν την άμεση ενσωμάτωση με στόχο τη μείωση των απωλειών.
 • Ενσωμάτωση άχυρου για την ακινητοποίηση του ανόργανου αζώτου πριν από το χειμώνα.
 • Καλλιέργεια του εδάφους την άνοιξη για να αποφευχθεί η ανοργανοποίηση του αζώτου που ακολουθεί την φθινοπωρινή και χειμωνιάτικη καλλιέργεια.

 

 

 

 

Τα ανόργανα λιπάσματα συμβάλλουν περίπου στο 10% των συνολικών εκπομπών αέριας αμμωνίας , υπάρχουν όμως διαφορές ανάμεσα στους διάφορους τύπους λιπασμάτων.

 

 

Έριζα Εμβολιασμένα Φυτά<br />

Τα ανόργανα λιπάσματα συμβάλλουν περίπου στο 10% των συνολικών εκπομπών αέριας αμμωνίας , υπάρχουν όμως διαφορές ανάμεσα στους διάφορους τύπους λιπασμάτων. Η ούρια και τα ανόργανα λιπάσματα αμμωνιακής μορφής διαθέτουν μεγαλύτερο δυναμικό εκπομπής αερίου κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Για τα ανόργανα λιπάσματα η μέση απώλεια με τη μορφή της αέριας αμμωνίας κυμαίνεται από μηδέν (για τα καθαρά νιτρικά λιπάσματα) , 1-3% (για τα λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου) , 8% ( για τα διαλύματα ουρίας /  νιτρικού αμμωνίου) και πλέον του 15% για την επιφανειακά εφαρμοζόμενη ουρία (ECETOC , 1994). ECETOC: European Center for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals.

 Η εξάτμιση της αμμωνίας αυξάνεται από :

 • Υψηλό εδαφικό pH
 • Χαμηλή ρυθμιστική ικανότητα των Η+
 • Υψηλή θερμοκρασία / ακτινοβολία
 • Υψηλή ταχύτητα ανέμου

Η εξάτμιση της αμμωνίας περιορίζεται από :

 • Υψηλή διηθητική ικανότητα
 • Υψηλή περιεκτικότητα σε ορυκτά της αργίλου
 • Αύξηση του οργανικού άνθρακα ( > 1,5% οργανικού άνθρακα )
 • Επαρκή εδαφική υγρασία
 • Βροχόπτωση / άρδευση μετά από την εφαρμογή
 • Ενσωμάτωση στο έδαφος

Πηγή : Kummer Karl-Friedrich (BASF AG) and Chris Dawson and Associates , (2003). Understanding Nitrogen and its Use in Agriculture. Published by European Fertillizer Manufacturers Association (EFMA).

Our Wines

Shop

Μαλαγουζιά-Chardonnay

Related Articles

Related

Κριτήρια κατάταξης των αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών φύτευσης αμπελιού για το έτος 2019

Τα κριτήρια για την κατάταξη των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας φύτευσης αμπελιού με οινοποιήσιμες ποικιλίες είναι πέντε. Κριτήριο ΠρώτοΠαραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης...

read more

Μέχρι της 20 Νοεμβρίου 2023 οι αιτήσεις για την αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων της αμπελουργικής περιόδου 2023-2024.

Η περίοδος εφαρμογής της παρέμβασης αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην χώρα μας αφορά την αμπελοοινική περίοδο 2023-2024.  Η παρέμβαση καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις: α) την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων,...

read more

Άδεια φύτευσης αμπελιού 2023. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 1 Δεκεμβρίου 2022

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2023 , υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση μέχρι και την 1η Δεκεμβρίου 2022.  Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σε αυτή...

read more