Έριζα Εμβολιασμένα Φυτά

Nov 4, 2018 | ΑΜΠΕΛΙ, ΚΡΑΣΙ

Επίδραση της αζωτούχου θρέψης στα σταφύλια τη ζύμωση και τον οίνο.

ΑΜΠΕΛΙ, ΚΡΑΣΙ

Written by torosidiswine

In

Η διαχείριση της θρέψης της αμπέλου έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη σύσταση των ραγών και τελικά στη σύνθεση του οίνου , η οποία με τη σειρά της την ποιότητα και την αξία του παραγόμενου προϊόντος.

Το άζωτο αποτελεί σημαντικό μακροστοιχείο με βασικό ρόλο σε πολλές βιολογικές λειτουργίες και διαδικασίες τόσο στο αμπέλι όσο και στους μικροοργανισμούς των ζυμώσεων (ζύμες και βακτήρια της μηλογαλακτικής ζύμωσης).  Επομένως η αζωτούχος θρέψη της αμπέλου αναμένεται να επηρεάζει τη συγκέντρωση και τη σύνθεση σε συστατικά ποιότητας των σταφυλών. Η σύνθεση της σταφυλής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της σύνθεσης του γλεύκους πριν από τη ζύμωση. Έτσι η συγκέντρωση του αζώτου και το είδος των ενώσεων του στο σταφύλι και επομένως και στο μούστο επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα του παραγόμενου οίνου.

Η ανάπτυξη των ζυμών , η κινητική των ζυμώσεων και οι μεταβολικές διεργασίες των γευστικών χαρακτηριστικών επηρεάζεται σημαντικά από την κατάσταση του αζώτου στο γλεύκος , το οποίο όταν βρίσκεται κάτω από την άριστη ποσότητα , ρυθμίζεται με προσθήκη αζώτου στο οινοποιείο (Bisson 1991 , Kunkee 1991 , Henschke and Jiranek 1991 , 1993). Επιπλέον , ο ρόλος των ζυμών στην ανάπτυξη του αρώματος  , της γεύσης και του σώματος των οίνων έγινε αντιληπτός από την επιρροή του αζώτου στον μεταβολισμό των ζυμών (Henschke and Jiranek  1993 , Rapp and Versini 1996 , Albers et al 1998 , Hernandez-Orte et al 2005 , Swiegers et al 2005).

Όμως , αν και αδιαμφισβήτητα οι ζύμες συνδράμουν στη σύνθεση του οίνου, υπάρχουν και πολλά άλλα συστατικά του τελικού οίνου τα οποία μπορεί να επηρεάζονται από την προσθήκη αζώτου στον αμπελώνα και/ή στο οινοποιείο , που δεν σχετίζονται άμεσα με τη ζύμωση.

 

 

 

 

Η ανάπτυξη των ζυμών , η κινητική των ζυμώσεων και οι μεταβολικές διεργασίες των γευστικών χαρακτηριστικών επηρεάζεται σημαντικά από την κατάσταση του αζώτου στο γλεύκος , το οποίο όταν βρίσκεται κάτω από την άριστη ποσότητα , ρυθμίζεται με προσθήκη αζώτου στο οινοποιείο (Bisson 1991 , Kunkee 1991 , Henschke and Jiranek 1991 , 1993).

 

Πηγή : Bell S-J and P.A. Henschke , 2005. Implications of nitrogen nutrition for grapes , fermentation and wine. Australian Journal of Grape and Wine Research 11 , 242-295

 

Η θρέψη οποιασδήποτε καλλιέργειας ,  δεν αποτελεί απλή υπόθεση.

Έριζα Εμβολιασμένα Φυτά<br />

Our Wines

Shop

Μαλαγουζιά-Chardonnay

Related Articles

Related

Κριτήρια κατάταξης των αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών φύτευσης αμπελιού για το έτος 2019

Τα κριτήρια για την κατάταξη των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας φύτευσης αμπελιού με οινοποιήσιμες ποικιλίες είναι πέντε. Κριτήριο ΠρώτοΠαραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης...

read more

Μέχρι της 20 Νοεμβρίου 2023 οι αιτήσεις για την αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων της αμπελουργικής περιόδου 2023-2024.

Η περίοδος εφαρμογής της παρέμβασης αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην χώρα μας αφορά την αμπελοοινική περίοδο 2023-2024.  Η παρέμβαση καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις: α) την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων,...

read more

Άδεια φύτευσης αμπελιού 2023. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 1 Δεκεμβρίου 2022

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2023 , υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση μέχρι και την 1η Δεκεμβρίου 2022.  Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σε αυτή...

read more