Φύλλο Υποκειμένου1103 Paulsen

Jan 12, 2019 | VINEYARD

Ενίσχυση της βιολογικής καλλιέργειας αμπελιού

VINEYARD

Written by torosidiswine

In

Ενισχύεται :

Η μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία και 

Η διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία.

Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Το αμπέλι ( επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες ) συγκαταλέγεται στις επιλέξιμες καλλιέργειες.

 

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήματος και τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν.

«Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία»

 Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.1.1

Είδος καλλιέργειας  Απώλεια εισοδήματος Δαπάνες Μέγιστο ύψος ενίσχυσης €/Ha/έτος
Χωρίς περίοδο μετατροπής  Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος ) Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής) Χωρίς περίοδο μετατροπής
Σταφίδα 669 50 779
Επιτραπέζια σταφύλια 850 50 900
Σταφύλια οινοποιήσιμα 795 50 845

“Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία”.

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.2.1

Είδος καλλιέργειας  Απώλεια εισοδήματος Δαπάνες Μέγιστο ύψος ενίσχυσης €/Ha/έτος
Χωρίς περίοδο μετατροπής  Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος ) Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής) Χωρίς περίοδο μετατροπής
Σταφίδα 483 50 103 636
Επιτραπέζια σταφύλια 735 50 115 900
Σταφύλια οινοποιήσιμα 499 50 108 657

Οι δαπάνες που αφορούν εργαστηριακές αναλύσεις και πιστοποίηση υπολογίζονται και καταβάλλονται σε ετήσια βάση και μέχρι το ύψος που αναφέρεται στους παραπάνω πίνακες , μόνο αν πραγματοποιηθούν και αποδειχθούν με παραστατικά (Παραστατικά Συμμόρφωσης Ειδικών Διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)).

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, 

 Δεν μπορεί να κριθούν δικαιούχοι, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

1. όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών·

2. οι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη·

3. όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης , πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 19 Φεβρουαρίου 2019 (19/02/2019) έως και 21 Μαρτίου 2019 (21/03/2019) ώρα 00:00.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις  δράσεις του Μέτρου 11 της  πρόσκλησης, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ).

Η εγγραφή γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration  και η επεξεργασία των αιτήσεων, στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/.

Πηγή : Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες”(4075/182059/31.12.2018)

 

 

 

 

Το αμπέλι συγκαταλέγεται στις επιλέξιμες καλλιέργειες.

 

 

Έριζα Εμβολιασμένα Φυτά<br />

Our Wines

Shop

Μαλαγουζιά-Chardonnay

Related Articles

Related

Κριτήρια προτεραιότητας για τη χορήγηση αδειών φύτευσης αμπελιού

Προκειμένου να χορηγηθούν οι άδειες νέας φύτευσης εφαρμόζονται κριτήρια προτεραιότητας όπως αυτά έχουν επιλεγεί για την κάθε περιφέρεια κάθε αγροτεμάχιο λαμβάνει βαθμολογία στο κάθε κριτήριο με βάση τον συντελεστή βαρύτητας W και τον συντελεστή συμμόρφωσης Pt. Η...

read more

Αιτήσεις για άδειες φύτευσης αμπελιού για το 2024

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας Υποβολής Αιτήσεων Αδειών Νέων Φυτεύσεων της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση από την 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και...

read more