Φύλλο Υποκειμένου1103 Paulsen

Νοέ 1, 2018 | ΑΜΠΕΛΙ

Λίπανση. Φώσφορος – Κάλιο

ΑΜΠΕΛΙ

Written by torosidiswine

In

Ο φώσφορος απορροφάται με τις δύο μορφές του μονοσθενούς (H2PO4-) και του δισθενούς  (HPO42-)  φωσφορικού ιόντος. Η διαθεσιμότητα των φωσφορικών ιόντων επηρεάζεται από το pH του εδάφους , με αποτέλεσμα σε τιμές pH μικρότερες από το 7 να είναι διαθέσιμα τα μονοσθενή φωσφορικά ιόντα , ενώ σε τιμές pH πάνω από 7 να είναι διαθέσιμα τα δισθενή φωσφορικά ιόντα. Η μονοσθενής μορφή είναι αυτή που κυρίως απορροφάται από τα φυτά (Salisbury and Ross, 1992).

Όπως και στην περίπτωση του αζώτου η κατανόηση του τρόπου πρόσληψης του φωσφόρου από τα φυτά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον προσδιορισμό των θρεπτικών αναγκών του φυτού.

Τα φυτά της αμπέλου ξεκινούν να προσλαμβάνουν ενεργά φώσφορο 22 μέρες μετά την έκπτυξη των οφθαλμών , με τα αποθέματα των ριζών να προμηθεύουν με μεγάλο μέρος του απαιτούμενου φωσφόρου από τους νεοαναπτυσσόμενους βλαστούς.

Η πρόσληψη του φωσφόρου αυξάνεται ραγδαία κατά την περίοδο του περκασμού με μικρή ποσότητα να προέρχεται από τα αποθέματα των ριζών. Στις 35 μέρες πριν από τον περκασμό κάποιες ποσότητες ξεκινούν να μετακινούνται προς τις ρίζες προκειμένου να αποτελέσουν το νέο απόθεμα του φυτού. Το περιεχόμενο του φωσφόρου στο φυτό από τον περκασμό ως τη συγκομιδή παραμένει σχετικά σταθερό.

Μετά τη συγκομιδή και για περίπου 33 μέρες η πρόσληψη του φωσφόρου συνεχίζεται με τα επίπεδα αποθήκευσης του στις ρίζες να βαίνουν αυξανόμενα. Τις 44 μέρες που προηγούνται της φυσιολογικής φυλλόπτωσης η πρόσληψη του φωσφόρου αυξάνει , αυξάνοντας τα επίπεδα του στα φύλλα , στις ρίζες , στις κληματίδες και τον κορμό.

Βρέθηκαν δύο διακριτές περιόδους απορρόφησης του φωσφόρου κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου, με την πρώτη να εκτείνεται από την έκπτυξη των οφθαλμών μέχρι τον περκασμό και τη δεύτερη από τη συγκομιδή μέχρι τη φυσιολογική φυλλόπτωση , με μέγιστη απορρόφηση τις 44 μέρες που προηγούνται της φυλλόπτωσης(Conradie 1981).   

Ο Conradie (1981) εξέτασε την εποχιακή πρόσληψη του καλίου. Βρήκε ότι περιεχόμενο κάλιο του φυτού της αμπέλου δεν άλλαξε σημαντικά κατά τις πρώτες 22 μέρες από την έκπτυξη των οφθαλμών.

Μετά από αυτή την περίοδο , η πρόσληψη του καλίου αυξήθηκε μέχρι το τέλος της περιόδου ταχείας αύξησης των βλαστών (74 μέρες).

Κατά την περίοδο από το τέλος της άνθησης μέχρι τον περκασμό το φυτό προσέλαβε το 49% των ετησίων αναγκών σε κάλιο.

Μεταξύ του περκασμού και της συγκομιδής η πρόσληψη του καλίου μειώθηκε και συγχρόνως η κατανομή του στο φυτό έχει ως εξής : οι σταφυλές (66,1%) , ο κορμός (4,7%) , οι ρίζες (6,9%) , οι κληματίδες (11,7%) και τα φύλλα (10,7%).

Ένα δεύτερο μέγιστο της πρόσληψης του καλίου σημειώθηκε στις 33 μέρες που ακολουθούν τη συγκομιδή , αλλά δεν επεκτάθηκε πέρα από αυτό το σημείο.

Πηγή :Cooperative Research Center for Viticulture 2006. Grapevine Nutrition Literature Review.

 

 

 

 

Όπως και στην περίπτωση του αζώτου η κατανόηση του τρόπου πρόσληψης του φωσφόρου από τα φυτά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον προσδιορισμό των θρεπτικών αναγκών του φυτού.

 

 

Our Wines

Shop

Μαλαγουζιά-Chardonnay

Related Articles

Related

Κριτήρια προτεραιότητας για τη χορήγηση αδειών φύτευσης αμπελιού

Προκειμένου να χορηγηθούν οι άδειες νέας φύτευσης εφαρμόζονται κριτήρια προτεραιότητας όπως αυτά έχουν επιλεγεί για την κάθε περιφέρεια κάθε αγροτεμάχιο λαμβάνει βαθμολογία στο κάθε κριτήριο με βάση τον συντελεστή βαρύτητας W και τον συντελεστή συμμόρφωσης Pt. Η...

read more

Αιτήσεις για άδειες φύτευσης αμπελιού για το 2024

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας Υποβολής Αιτήσεων Αδειών Νέων Φυτεύσεων της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση από την 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και...

read more

Μέχρι 20 Νοεμβρίου 2023 οι αιτήσεις για την αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων της αμπελουργικής περιόδου 2023-2024.

Η περίοδος εφαρμογής της παρέμβασης αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην χώρα μας αφορά την αμπελοοινική περίοδο 2023-2024.  Η παρέμβαση καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις: α) την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων,...

read more