Μαλαγουζιά

Νοέ 21, 2018 | ΑΜΠΕΛΙ

Ιχνοστοιχεία στη λίπανση του αμπελιού. Η περίπτωση του μαγνησίου Mg

ΑΜΠΕΛΙ

Written by torosidiswine

In

Τα φυτά προσλαμβάνουν το μαγνήσιο με τη μορφή του δισθενούς ιόντος. Γενικά τα συμπτώματα έλλειψης εμφανίζονται ως μεσονεύρια χλώρωση των γηραιοτέρων φύλλων. Το μαγνήσιο αποτελεί απαραίτητο συστατικό της χλωροφύλλης αλλά και της λειτουργικής ικανότητας του ΑΤΡ σε πολλές αντιδράσεις. Είναι υπεύθυνο για την ενεργοποίηση πολλών ενζύμων στη φωτοσύνθεση , στη διαπνοή και στο σχηματισμό του DNA και του RNA (Salisbury and Ross, 1992).

 

Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται σε ελαφρά , όξινα εδάφη με χαμηλό περιεχόμενο σε μαγνήσιο. Αμμώδη εδάφη με υψηλή συγκέντρωση καλίου , καθώς και ασβεστώδη εδάφη μπορούν επίσης να ευνοήσουν την εμφάνιση συμπτωμάτων μαγνησίου. Η υπερβολική χρήση αμμωνιακών και καλιούχων λιπασμάτων μπορεί επίσης να προκαλέσει προβλήματα (Pearson and Goheen, 1988).

Στα είδη του γένους Vitis spp τα συμπτώματα έλλειψης εμφανίζονται κυρίως με δύο μορφές. Στις αρχές της βλαστικής περιόδου με τη μορφή της μεσονεύριας χλώρωσης και αργότερα με τη μορφή μεσονεύριου κιτρινίσματος. Αργότερα στη βλαστική περίοδο τα συμπτώματα έλλειψης εμφανίζονται κυρίως στα φύλλα της βάσης , ενώ οι πρώτες ενδείξεις της έλλειψης εμφανίζονται συνήθως λίγο πριν από την άνθηση , ως μικρές πράσινο καστανές κηλίδες κοντά στο περιθώριο και στους μεσονεύριους ιστούς των νεαρών φύλλων (Pearson and Goheen, 1988).

Η πρόσληψη του μαγνησίου μελετήθηκε από τον Conradie (1981). Η πρόσληψη του μαγνησίου ήταν σχετικά σταθερή κατά τη διάρκεια το βλαστικού κύκλου του φυτού , οπότε η προσθήκη του είναι επίκαιρη από λίγο πριν την άνθηση και μέχρι τη φυσιολογική πτώση των φύλλων.

Όπως συμβαίνει και με άλλα θρεπτικά συστατικά το είδος του υποκειμένου μπορεί να επηρεάσει την πρόσληψη του μαγνησίου. Οι Garcia et al. (2001) εξέτασαν την επίδραση τριών διαφορετικών υποκειμένων (101-14, 3309 C, SO4) σχετικά με την ικανότητα τους να προσλαμβάνουν το μαγνήσιο.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα φυτά που ήταν εμβολιασμένα στο υποκείμενο 3309 C παρουσίασαν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση μαγνησίου ενώ τα 101-14 και SO4 ακολουθούσαν. Κατά αντιστοιχία με άλλα θρεπτικά στοιχεία η κατάρτιση προγράμματος λίπανσης μαγνησίου πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το χρησιμοποιούμενο υποκείμενο.

 

 

 

 

 

Το μαγνήσιο αποτελεί απαραίτητο συστατικό της χλωροφύλλης αλλά και της λειτουργικής ικανότητας του ΑΤΡ σε πολλές αντιδράσεις. Είναι υπεύθυνο για την ενεργοποίηση πολλών ενζύμων στη φωτοσύνθεση , στη διαπνοή και στο σχηματισμό του DNA και του RNA (Salisbury and Ross, 1992).

 

 

Πηγή : Cooperative Research Center for Viticulture 2006. Grapevine Nutrition Literature Review.

 

Η κατάρτιση προγράμματος λίπανσης μαγνησίου πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το χρησιμοποιούμενο υποκείμενο.

Υποκείμενο1103 Paulsen

Our Wines

Shop

Μαλαγουζιά-Chardonnay

Related Articles

Related

Κριτήρια προτεραιότητας για τη χορήγηση αδειών φύτευσης αμπελιού

Προκειμένου να χορηγηθούν οι άδειες νέας φύτευσης εφαρμόζονται κριτήρια προτεραιότητας όπως αυτά έχουν επιλεγεί για την κάθε περιφέρεια κάθε αγροτεμάχιο λαμβάνει βαθμολογία στο κάθε κριτήριο με βάση τον συντελεστή βαρύτητας W και τον συντελεστή συμμόρφωσης Pt. Η...

read more

Αιτήσεις για άδειες φύτευσης αμπελιού για το 2024

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας Υποβολής Αιτήσεων Αδειών Νέων Φυτεύσεων της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση από την 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και...

read more

Μέχρι 20 Νοεμβρίου 2023 οι αιτήσεις για την αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων της αμπελουργικής περιόδου 2023-2024.

Η περίοδος εφαρμογής της παρέμβασης αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην χώρα μας αφορά την αμπελοοινική περίοδο 2023-2024.  Η παρέμβαση καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις: α) την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων,...

read more