Μαλαγουζιά

Νοέ 4, 2018 | ΑΜΠΕΛΙ

Εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης του βοτρύτη

ΑΜΠΕΛΙ

Written by torosidiswine

In

Οι σήψεις που οφείλονται στο βοτρύτη (Botrytis cinerea) είναι υπεύθυνες για σοβαρές απώλειες παραγωγής τόσο στον αγρό όσο και μετασυλλεκτικά , σε ένα μεγάλο εύρος οικονομικά σημαντικών καλλιεργειών.

Παραδοσιακά για την καταπολέμηση του βοτρύτη χρησιμοποιήθηκαν χημικές μέθοδοι. Όμως η μακροχρόνια χρήση μυκητοκτόνων είχε ως αποτέλεσμα να αναπτυχθούν ανθεκτικά στελέχη του μύκητα , ενώ ταυτόχρονα έχουν αυξηθεί σημαντικά και τα υπολείμματα των φυτοπροστατευτικών αυτών στις καλλιέργειες.

Καθώς για τη μετασυλλεκτική μεταχείριση των καρπών , ελάχιστες είναι οι διαθέσιμες χημικές μέθοδοι καταπολέμησης , αναζητήθηκαν εναλλακτικά προϊόντα με μυκητοκτόνες ιδιότητες για την προστασία από τον βοτρύτη (Botrytis cinerea). 

Βρέθηκε ότι οι μολύνσεις τοπικά με ορισμένα παθογόνα , αύξησε την αντοχή των καρπών σε ευρύ φάσμα άλλων παθογόνων , όπως μύκητες , βακτήρια και ιούς.

Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι οι αμυντικοί μηχανισμοί των φυτών προάγονται με την εφαρμογή κάποιου χημικού παράγοντα.  Αρκετοί τέτοιοι παράγοντες έχουν αναγνωριστεί ότι προάγουν την αντοχή των φυτών σε μυκητολογικές προσβολές και στο βοτρύτη.

Η ουσία chitosan  βρέθηκε ότι είναι αποτελεσματική ενάντια σε μυκητολογικές και βακτηριολογικές προσβολές. Επίσης είναι γνωστή για τη δράση της ως βιοδιεγέρτης που σε πολλά φυτά προάγει την άμυνα τους ενεργοποιώντας τη δράση ενζύμων όπως οι χιτινάσες.

Η ουσία Acibenzolar-S-methyl είναι ένας βιοδιεγέρτης των αμυντικών μηχανισμών των φυτών. Βρέθηκε ότι είναι αποτελεσματική στη διαχείριση της γκρίζας σήψης (βοτρύτη) στη φράουλα.

Βρέθηκε ότι και οι δύο οι ουσίες αυτές μπορούν να περιορίζουν την ανάπτυξη του βοτρύτη στο εργαστήριο και να συνεισφέρουν στην προστασία των σταφυλιών από το μύκητα.

Οι συνθετικές χημικές ενώσεις που διεγείρουν τη φυσική άμυνα των φυτών , καθώς και ενώσεις που απαντώνται στη φύση , οι οποίες προάγουν τους αμυντικούς μηχανισμούς των φυτών , αποτελούν μια εναλλακτική προοπτική για την αντιμετώπιση των ασθενειών.

Πηγή: Sensitivity of Botrytis cinerea to chitosan and Acibenzolar-S-methyl. Zaida Munoz and Assumpcio Moret. Pest Management Science 2010 ,66: 974-979.

 

 

 

 

Παραδοσιακά για την καταπολέμηση του βοτρύτη χρησιμοποιήθηκαν χημικές μέθοδοι. Όμως η μακροχρόνια χρήση μυκητοκτόνων είχε ως αποτέλεσμα να αναπτυχθούν ανθεκτικά στελέχη του μύκητα , ενώ ταυτόχρονα έχουν αυξηθεί σημαντικά και τα υπολείμματα των φυτοπροστατευτικών αυτών στις καλλιέργειες.

 

 

Καρποφορία βοτρύτη σε ράγα μετά από χαλάζι

Our Wines

Shop

Μαλαγουζιά-Chardonnay

Related Articles

Related

Κριτήρια προτεραιότητας για τη χορήγηση αδειών φύτευσης αμπελιού

Προκειμένου να χορηγηθούν οι άδειες νέας φύτευσης εφαρμόζονται κριτήρια προτεραιότητας όπως αυτά έχουν επιλεγεί για την κάθε περιφέρεια κάθε αγροτεμάχιο λαμβάνει βαθμολογία στο κάθε κριτήριο με βάση τον συντελεστή βαρύτητας W και τον συντελεστή συμμόρφωσης Pt. Η...

read more

Αιτήσεις για άδειες φύτευσης αμπελιού για το 2024

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας Υποβολής Αιτήσεων Αδειών Νέων Φυτεύσεων της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση από την 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και...

read more

Μέχρι 20 Νοεμβρίου 2023 οι αιτήσεις για την αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων της αμπελουργικής περιόδου 2023-2024.

Η περίοδος εφαρμογής της παρέμβασης αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην χώρα μας αφορά την αμπελοοινική περίοδο 2023-2024.  Η παρέμβαση καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις: α) την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων,...

read more