ΒΙΔΙΑΝΟ

ΒΙΔΙΑΝΟ

Η ποικιλία από την Κρήτη που βρίσκει τη θέση της στα αμπελοτόπια όλης της χώρας. Στο δικό μας αμπέλι βρήκε ρόλο πρωταγωνιστή. Η προσαρμογή της στο μεσοκλίμα της περιοχής μας και στις συνθήκες και επιλογές καλλιέργειας της εκμετάλλευσης μας ικανοποιεί απόλυτα.
Η εγκατάσταση της ποικιλίας στον αμπελώνα μας συνέπεσε με τη χρονιά που επιτράπηκε για πρώτη φορά η φύτευση της στo αμπελουργικό διαμέρισμα της Θράκης και κατά επέκταση στο νομό της Ξάνθης.

Στις επόμενες αμπελουργικές περιόδους θα είναι διαθέσιμα τα προϊόντα της.