Χορηγηση αδειων φυτευσης αμπελιου με οινοποιησιμες ποικιλιες για το ετος 2021

Για τη χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης του έτους 2021 οι αιτήσεις θα κατατεθούν από την 1η Οκτωβρίου έως και την 31η Οκτωβρίου 2020 ηλεκτρονικά.

Για την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.
Οι λεπτομέρειες διαχείρισης των νέων αδειών φύτευσης αμπελιού με οινοποιήσιμες ποικιλίες είναι αυτές που καθορίστηκαν με την ΚΥΑ 866/86629 (τεύχος Β΄ 1422/15.04.2020)
Και τα κριτήρια προτεραιότητας για τη χορήγηση των αδειών περιγράφονται στην ίδια ΚΥΑ.

Πηγή : άρθρο 6 παρ.2 ,ΚΥΑ 866/86629 , τεύχος Β΄ 1422/15.04.2020 , Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ) αριθ. 1308/2013 (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθ. 2018/274, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *