Tag: Κρασι

Ειδικά Στελέχη Ζυμών Μειώνουν Τον Αλκοολικό Τίτλο Και Διατηρούν Την Ποιότητα Του Οίνου

Ομάδα Αυστραλών ερευνητών κατάφερε να απομονώσει ειδικά στελέχη ζυμών , τα όποια παρήγαγαν χαμηλότερα επίπεδα αλκοόλης στον οίνο διατηρώντας ταυτόχρονα και την ποιότητα του. Τα τελευταία 10-15 χρόνια , ο αλκοολικός τίτλος των πραγόμενων οίνων αναρηχήθηκε από 11-12,5% στο 15% . Το γεγονός αυτό απο 

Πως Διαμορφώνεται Το Άρωμα Του Κρασιού

Η εμφάνιση , το άρωμα , η γεύση και το σώμα του οίνου , προέρχονται κυρίως από τέσσερις πηγές : Πρωτογενείς ενώσεις με προέλευση τη σταφυλή , που σχηματίζονται στο φυτικό κύτταρο. Δευτερογενείς ενώσεις με προέλευση τη σταφυλή , που τροποποιούνται από τις εφαρμοζόμενες επεξεργασίες. 

Επίδραση της αζωτούχου θρέψης στα σταφύλια τη ζύμωση και τον οίνο.

Η διαχείριση της θρέψης της αμπέλου έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη σύσταση των ραγών και τελικά στη σύνθεση του οίνου , η οποία με τη σειρά της την ποιότητα και την αξία του παραγόμενου προϊόντος.

Το άζωτο αποτελεί σημαντικό μακροστοιχείο με βασικό ρόλο σε πολλές βιολογικές λειτουργίες και διαδικασίες τόσο στο αμπέλι όσο και στους μικροοργανισμούς των ζυμώσεων (ζύμες και βακτήρια της μηλογαλακτικής ζύμωσης).  Επομένως η αζωτούχος θρέψη της αμπέλου αναμένεται να επηρεάζει τη συγκέντρωση και τη σύνθεση σε συστατικά ποιότητας των σταφυλών. Η σύνθεση της σταφυλής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της σύνθεσης του γλεύκους πριν από τη ζύμωση. Έτσι η συγκέντρωση του αζώτου και το είδος των ενώσεων του στο σταφύλι και επομένως και στο μούστο επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα του παραγόμενου οίνου.

Η ανάπτυξη των ζυμών , η κινητική των ζυμώσεων και οι μεταβολικές διεργασίες των γευστικών χαρακτηριστικών επηρεάζεται σημαντικά από την κατάσταση του αζώτου στο γλεύκος , το οποίο όταν βρίσκεται κάτω από την άριστη ποσότητα , ρυθμίζεται με προσθήκη αζώτου στο οινοποιείο (Bisson 1991 , Kunkee 1991 , Henschke and Jiranek 1991 , 1993). Επιπλέον , ο ρόλος των ζυμών στην ανάπτυξη του αρώματος  , της γεύσης και του σώματος των οίνων έγινε αντιληπτός από την επιρροή του αζώτου στον μεταβολισμό των ζυμών (Henschke and Jiranek  1993 , Rapp and Versini 1996 , Albers et al 1998 , Hernandez-Orte et al 2005 , Swiegers et al 2005).

Όμως , αν και αδιαμφισβήτητα οι ζύμες συνδράμουν στη σύνθεση του οίνου, υπάρχουν και πολλά άλλα συστατικά του τελικού οίνου τα οποία μπορεί να επηρεάζονται από την προσθήκη αζώτου στον αμπελώνα και/ή στο οινοποιείο , που δεν σχετίζονται άμεσα με τη ζύμωση.

 

Πηγή : Bell S-J and P.A. Henschke , 2005. Implications of nitrogen nutrition for grapes , fermentation and wine. Australian Journal of Grape and Wine Research 11 , 242-295.

Θολώματα Στον Οίνο. Ο Ρόλος Των Πρωτεϊνών

Στις ενώσεις αζώτου στον οίνο συμπεριλαμβάνονται και οι πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες συνεισφέρουν σημαντικά στη συγκέντρωση του μη αφομοιώσιμου από τις ζύμες αζώτου στο γλεύκος και στον οίνο. Αποτελούν την πιο συνηθισμένη αιτία που προκαλεί θόλωμα στους λευκούς οίνους. Το πρωτεϊνικό θόλωμα αποτελεί πρόβλημα σοβαρής οικονομικής 

Εκχύλιση Φαινολικών Συστατικών

Οι φαινολικές ενώσεις  είναι σημαντικές για την ποιότητα των ερυθρών οίνων καθώς επηρεάζουν , το χρώμα , το σώμα και τη δυνατότητα παλαίωσης του. Παρά το γεγονός οτι αποτελούν συστατικά του γλεύκους , οι συγκέντρωση τους αυξάνεται σημαντικά στον οίνο λόγω της μεγαλύτερης διαλυτότητας τους 

Οσμή Υδρόθειου.Γιατί Μυρίζει Άσχημα Το Κρασί Μου.

Το υδρόθειο (H2S) είναι μια θειόλη πολύ υψηλής πτητικότητας με πολύ χαμηλή συγκέντρωση στην οποία γίνεται αντιληπτή η οσμή της , οσμή η οποία θυμίζει αυτή το χαλασμένου αυγού. Η παρουσία υδρόθειου στο γλεύκος και στον οίνο μπορεί να οφείλεται σε πολλές αίτίες (Monk 1986). Αυτές που σχετίζονται με τις ζύμες και το άζωτο σχολιάζονται παρακάτω.

Έχει επαρκώς τεκμηριωθεί ότι το υδρόθειο σχηματίζεται μεταβολικά από τις ζύμες είτε από ανόργανες ενώσεις θείου , όπως τα θειώδη και τα θειικά , είτε από οργανικές ενώσεις του θείου όπως η κυστεΐνη και η γλουταθειόνη (Rankine 1963, Eschenbruch 1974, 1978, Schiitz and Kunkee 1977, Monk 1986, Henschke and Jiranek 1993, Rauhut 1993, Jiranek et al. 1995b, Hallinan et al. 1999, Spiropoulis et al. 2000).

 Το υδρόθειο συνήθως συντίθεται για την κάλυψη  των αυξημένων μεταβολικών αναγκών των ζυμών σε οργανικές ενώσεις του θείου, όπως αυτές που εμφανίζονται κατά τη φάση αύξησης τους.

Κάποια στελέχη όμως , φαίνεται να σχηματίζουν ακανόνιστες ποσότητες υδρόθειου και πιθανώς να αντιπροσωπεύουν μεταβολικά σφάλματα τουλάχιστο για το περιβάλλον που χαρακτηρίζει τον οίνο (Jiranek et al. 1995b, Spiropoulis et al. 2000).

Το γλεύκος είναι συνήθως ανεπαρκές  σε ενώσεις οργανικού θείου (λιγότερο από 10 mg/l κυστεΐνης και μεθειονίνης). Η έλλειψη των ενώσεων οργανικού θείου στο γλεύκος διεγείρει τη σύνθεση ενώσεων οργανικού θείου στις ζύμες , από ανόργανες πηγές οι οποίες συνήθως βρίσκονται σε πλεόνασμα στο γλεύκος (Henschke and Jiranek 1991, Hallinan et al. 1999). Έτσι το υδρόθειο είναι ένα ενδιάμεσο προϊόν μεταβολισμού κατά την αναγωγή των θειικών ή των θειωδών που είναι απαραίτητα για τη σύνθεση των οργανικών ενώσεων του θείου (Rauhut 1993).

Όταν αυτές οι αντιδράσεις εξελίσσονται με την παρουσία της κατάλληλης ποσότητας αζώτου , το υδρόθειο απομακρύνεται , με το σχηματισμό των ενώσεων οργανικού θείου (Ono et al. 1999). Όμως υπό το καθεστώς κάποιων συνθηκών , όταν ανεπαρκής ή μη κατάλληλες πηγές αζώτου είναι διαθέσιμες , ελεύθερο υδρόθειο μπορεί να συσσωρευτεί μέσα στο κύτταρο και να διαχυθεί στο ζυμούμενο γλεύκος (Henschke and Jiranek 1991).

Το υδρόθειο που σχηματίζεται από την αρχή και μέχρι τη μέση της αλκοολικής ζύμωσης του γλεύκους σχετίζεται με την αύξηση των ζυμών , και ο σχηματισμός του συνήθως ανταποκρίνεται στην προσθήκη θρεπτικών , ειδικότερα του φωσφορικού διαμμωνίου (Henschke and Jiranek 1991, Jiranek et al. 1995b).

Το χρησιμοποιούμενο στέλεχος της ζύμης , η πηγή του θείου , η σύσταση και συγκέντρωση του αζώτου στο ζυμούμενο μέσο , συγκαταλέγονται στους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή υδρόθειου (Spiropoulis et al. 2000). Έρευνες που διεξάγονται με διαφορετικές μεθόδους δείχνουν ότι τα στελέχη των ζυμών παρουσιάζουν μεγάλη παραλλακτικότητα στην ικανότητα τους να παράγουν υδρόθειο , καθιστώντας έτσι το στέλεχος των ζυμών ως το σημαντικότερο παράγοντα που καθορίζει την παραγωγή υδρόθειου (Rankine 1968a, Eschenbruch et al. 1978, Thornton and Bunker 1989, Thomas et al. 1993, Giudici and Kunkee 1994, Jiranek et al. 1995c, Spiropoulis et al. 2000, Mendes-Ferreira et al. 2002).

Εργαστηριακές μελέτες έδειξαν ότι για ένα στέλεχος το οποίο ανταποκρίνεται στην προσθήκη άζωτου κατά την αλκοολική ζύμωση  , η ικανότητα ενός αμινοξέος να ρυθμίσει την παραγωγή υδρόθειου σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα του ως πηγή αζώτου , αν και υπάρχουν αρκετές αξιοσημείωτες εξαιρέσεις (Jiranek et al. 1995b).

Καθώς τα αμμωνιακά περιορίζουν την έκφραση του γονιδίου Met10 , το οποίο είναι υπεύθυνο για την κωδικοποίηση της α-υποομάδας της ρεδουκτάσης των θειωδών (Hansen et al. 1994), δεν αποτελεί έκπληξη ότι το φωσφορικό διαμμώνιο χρησιμοποιείται ευρέως στην πράξη για τον έλεγχο της παραγωγής υδρόθειου , όμως δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικό. 

Οι Henschke and Jiranek (1991) εντόπισαν μια δεύτερη φάση παραγωγής υδρόθειου που σχετιζόταν με τα τελικά στάδια της αλκοολικής ζύμωσης. Στη φάση αυτή ουσιαστικά δεν υπήρχε ανταπόκριση στην προσθήκη φωσφορικού διαμμωνίου , αν και σε κάποιες περιπτώσεις το φωσφορικού διαμμώνιο φαίνεται να υποκινεί την παραγωγή υδρόθειου όταν σε αυτή τη φάση συνδυάζεται με αερισμό (Thomas et al. 1993, Henschke and de Kluis 1995). 

Αν και οι πρόσφατες έρευνες βελτιώνουν τη γνώση μας σχετικά με το μεταβολισμό του θείου στις ζύμες , ειδικότερα στο θέμα της παραγωγής υδρόθειου , η χρήση επιλεγμένων στελεχών παραμένει το πιο χρήσιμο εργαλείο για τον περιορισμό της παραγωγής υδρόθειου κατά την οινοποίηση.

Καθώς η παραγωγή υδρόθειου κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης του γλεύκους έχει πολλές αιτίες , η μέτρηση του αφομοιώσιμου από τις ζύμες αζώτου στο γλεύκος και οι προσθήκες αζώτου (πχ φωσφορικό διαμμώνιο) συνεχίζουν να αποτελούν την καλύτερη προσέγγιση στον έλεγχο κατά την πράξη της παραγωγής υδρόθειου στην αρχή και μέχρι τη μέση της αλκοολικής ζύμωσης. Μόνο όταν η παραγωγή του υδρόθειου αποτυγχάνει να ρυθμιστεί με την προσθήκη αζώτου θα πρέπει να αναζητούνται άλλες επιλογές.

Πηγή : Bell S-J and P.A. Henschke , 2005. Implications of nitrogen nutrition for grapes , fermentation and wine. Australian Journal of Grape and Wine Research 11 , 242-295.