Ενίσχυση της βιολογικής καλλιέργειας αμπελιού

Ενίσχυση της βιολογικής καλλιέργειας αμπελιού

Ενίσχυση της βιολογικής καλλιέργειας αμπελιού Written by In Ενισχύεται : Η μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία και  Η διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία. Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική...
Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων Written by In Η περίοδος εφαρμογής της παρέμβασης αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην χώρα μας αφορά την αμπελοοινική περίοδο 2023-2024.   Η περίοδος εφαρμογής του προγράμματος...
Φύτευση Νέου Αμπελιού  – Άδεια εγκατάστασης νέου Αμπελιού και προμήθειας αντιφυλλοξηρικών μοσχευμάτων αμπέλου

Φύτευση Νέου Αμπελιού – Άδεια εγκατάστασης νέου Αμπελιού και προμήθειας αντιφυλλοξηρικών μοσχευμάτων αμπέλου

Φύτευση Νέου Αμπελιού – Άδεια εγκατάστασης νέου Αμπελιού και προμήθειας αντιφυλλοξηρικών μοσχευμάτων αμπέλου Written by In Oι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής χορηγούν στον κάτοχο “δικαιώματος φύτευσης” πριν τη φύτευση του νέου αμπελώνα και για...
Φύτευση Νέου Αμπελιού  – Άδεια εγκατάστασης νέου Αμπελιού και προμήθειας αντιφυλλοξηρικών μοσχευμάτων αμπέλου

Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών – Απόφαση 2017

Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών – Απόφαση 2017 Written by In Με την  2919/95506, (ΦΕΚ Β΄3276/18.09.2017 : «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας» επικαιροποιείται η ταξινόμηση των οινοποιήσιμων ποικιλιών στα αμπελουργικά...
Φύτευση Νέου Αμπελιού  – Άδεια εγκατάστασης νέου Αμπελιού και προμήθειας αντιφυλλοξηρικών μοσχευμάτων αμπέλου

Κατηγορίες και ταξινόμηση Οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Κατηγορίες και ταξινόμηση Οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου Written by In Καθορίστηκαν  έντεκα (11) Αμπελουργικά Διαμερίσματα για την ταξινόμηση των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες εδαφοκλιματολογικές συνθήκες σε αυτά ως εξής:...