Ετικέτα: περονοσπορος

Περονοσπορος στο αμπελι – Plasmopara viticola

Περονοσπορος στο αμπελι – Plasmopara viticola

 περονόσπορος αποτελεί την σοβαρότερη ασθένεια στο αμπέλι , ιδιαίτερα σε περιοχές με θερμό και υγρό κλίμα. Τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας σε ποικιλίες της ευρωπαϊκής αμπέλου ( Vitis vinifera) αναγνωρίστηκαν στην περιοχή του Μπορντώ γύρω στο 1878. Σήμερα η ασθένεια ενδημεί σε όλες της αμπελοπαραγωγικές