Ετικέτα: καλιο

Πώς η λίπανση με κάλιο στο αμπέλι επηρεάζει τη συσσώρευση στις ράγες και την οινοποίηση

Το κάλιο είναι απαραίτητο στοιχείο για όλους τους ζώντες οργανισμούς. Ξεχωρίζουν τέσσερις κατηγορίες φυσιολογικών – βιοχημικών διεργασιών στα φυτά για τις οποίες είναι αναγνωρισμένη η σημασία του καλίου. Η ενεργοποίηση των ενζύμων (Leigh and Wyn Jones 1984, Walker et al. 1998). Οι διαδικασίες μεταφοράς και 

Λίπανση. Φώσφορος – Κάλιο

Ο φώσφορος απορροφάται με τις δύο μορφές του μονοσθενούς (H2PO4-) και του δισθενούς  (HPO42-)  φωσφορικού ιόντος. Η διαθεσιμότητα των φωσφορικών ιόντων επηρεάζεται από το pH του εδάφους , με αποτέλεσμα σε τιμές pH μικρότερες από το 7 να είναι διαθέσιμα τα μονοσθενή φωσφορικά ιόντα ,