Ετικέτα: ενισχυσεις

Ενίσχυση αμπελουργών και οινοποιών για τη συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας

Καθορίστηκε το θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση, παρακολούθηση και εφαρμογή του Υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», στο πλαίσιο του Μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Το υπομέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια 

Ενίσχυση της βιολογικής καλλιέργειας αμπελιού

Ενισχύεται : Η μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία και  Η διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία. Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Το αμπέλι ( επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες ) συγκαταλέγεται στις επιλέξιμες καλλιέργειες. Οι ενισχύσεις χορηγούνται