Ετικέτα: Ασθενειες

Βοτρύτης – Botrytis Cinerea – Στοιχεία Επιδημιολογίας Της Ασθένειας Στο Αμπέλι.

Βοτρύτης – Botrytis Cinerea – Στοιχεία Επιδημιολογίας Της Ασθένειας Στο Αμπέλι.

Η προσβολή από βοτρύτη (Botrytis cinerea) μπορεί να αποβεί καταστροφική σε πολλές καλλιέργειες όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εξέλιξη της ασθένειας. Παρά το γεγονός ότι έχουν αναπτυχθεί αρκετά φυτοπροστατευτικά προϊόντα , οι απώλειες από βοτρύτη εξακολουθούν να είναι σημαντικές. Ταυτόχρονα η ολοένα αυξανόμενη 

Εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης του βοτρύτη

Οι σήψεις που οφείλονται στο βοτρύτη (Botrytis cinerea) είναι υπεύθυνες για σοβαρές απώλειες παραγωγής τόσο στον αγρό όσο και μετασυλλεκτικά , σε ένα μεγάλο εύρος οικονομικά σημαντικών καλλιεργειών. Παραδοσιακά για την καταπολέμηση του βοτρύτη χρησιμοποιήθηκαν χημικές μέθοδοι. Όμως η μακροχρόνια χρήση μυκητοκτόνων είχε ως αποτέλεσμα 

Περονοσπορος στο αμπελι – Plasmopara viticola

Περονοσπορος στο αμπελι – Plasmopara viticola

 περονόσπορος αποτελεί την σοβαρότερη ασθένεια στο αμπέλι , ιδιαίτερα σε περιοχές με θερμό και υγρό κλίμα. Τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας σε ποικιλίες της ευρωπαϊκής αμπέλου ( Vitis vinifera) αναγνωρίστηκαν στην περιοχή του Μπορντώ γύρω στο 1878. Σήμερα η ασθένεια ενδημεί σε όλες της αμπελοπαραγωγικές