Ετικέτα: αναδιαρθρωση

Εξαιρούνται οι νέες άδειες φύτευσης αμπελιού από το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων

Οι άδειες για νέες φυτεύσεις που εγκρίνονται με την ηλεκτρονική διαδικασία χορήγησης αδειών σύμφωνα με την εφαρμογή του Καν 1308/2013 το έτος 2016 και ύστερα, δύνανται να ενταχθούν για οικονομική ενίσχυση μόνο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020, Μέτρο 4.1.1. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή 

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων

Η περίοδος εφαρμογής του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην χώρα μας αφορά τις αμπελοοινικές περιόδους από 2018-2019 έως και 2022-2023, σύμφωνα με το Εθνικό «Πρόγραμμα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023», όπως κάθε φορά ισχύει. Το πρόγραμμα καλύπτει μία ή περισσότερες από τις