Μαλαγουζιά

Dec 18, 2020 | VINEYARD

The deadline for submitting harvest declarations expires

VINEYARD

Written by torosidiswine

In

The procedure for the submission of harvest declarations by the obligated winegrowers is completed on December 20, following the extension given by the decision of the Ministry of Rural Development and Food with the 3248/335184/30.11.2020 (Government Gazette B ́ 5459/10.02.2020) decision.

It is recalled that delay or failure to submit the harvest declaration is subject to fines.

 

 

  

 

Delay or failure to submit the harvest declaration shall be subject to fines.

 

The procedure for the submission of harvest declarations by the winegrowers is completed on 20 December

Related Articles

Related

Κριτήρια προτεραιότητας για τη χορήγηση αδειών φύτευσης αμπελιού

Προκειμένου να χορηγηθούν οι άδειες νέας φύτευσης εφαρμόζονται κριτήρια προτεραιότητας όπως αυτά έχουν επιλεγεί για την κάθε περιφέρεια κάθε αγροτεμάχιο λαμβάνει βαθμολογία στο κάθε κριτήριο με βάση τον συντελεστή βαρύτητας W και τον συντελεστή συμμόρφωσης Pt. Η...

read more

Αιτήσεις για άδειες φύτευσης αμπελιού για το 2024

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας Υποβολής Αιτήσεων Αδειών Νέων Φυτεύσεων της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση από την 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και...

read more

Our Wines

Shop

Μαλαγουζιά-Chardonnay