Φύλλο Υποκειμένου1103 Paulsen

Nov 21, 2018 | VINEYARD

Rootstock selection affects vineyard fertilising

VINEYARD

Written by torosidiswine

In

One of the most important parts of vineyard management is fertilization. In order to draw up the appropriate fertilization program for each vineyard and for each variety separately, producers should understand the function of the nutrients they apply to the vineyard and know its management history.

 

The role of nutrients within the plant is essential information for the development of a balanced nutrition program for each vineyard, but it is not the only information required to achieve the desired results.

Nutrients occur naturally in various forms, but plants generally show a selective preference for some of these forms. For example, nitrates and ammoniacal ions are forms of nitrogen, but generally nitrates are more available to the plant than ammoniacal ones. The availability of nutrients is often determined by soil properties. The presence of microorganisms in the soil can help convert nutrients into forms available for absorption by plants.

The variety and the rootstock used contribute decisively to the determination of nutrient requirements. Vigorous rootstocks are better able to obtain the necessary nutrients from the surrounding soil. This means that they require fewer nutrients than a subject with less vigor.

 

 

 

 

 

Vigorous rootstocks are better able to obtain the necessary nutrients from the surrounding soil. This means that they require fewer nutrients than a subject with less vigor.

 

 

Vitality and duration of the germ cycle of known rootstocks

Subject

Vividness

Stem cycle

101-14

M-H

Small

Schwarzmann

M-H

Small

3309

M-H

Average

S04

M

Average

5C Teleki

M

Average

5BB Kober

M-Y

Average

110 Richter

M

Very Large

1103 Paulsen

M-Y

Large

99 Richter

M-Y

Average

140 Ruggeri

Y-M

Very Large

K51-32

M-Y

Large

K51-40

M-Y

Large

Ramsey

Y-M

Very Large

Nicholas (1997) M: Moderate, X: Low, Y: High

Πηγή : Bell S-J and P.A. Henschke , 2005. Implications of nitrogen nutrition for grapes , fermentation and wine. Australian Journal of Grape and Wine Research 11 , 242-295

 

The establishment of a magnesium fertilization program must also take into account the rootstock used.

Έριζα Εμβολιασμένα Φυτά<br />

Our Wines

Shop

Μαλαγουζιά-Chardonnay

Related Articles

Related

Κριτήρια προτεραιότητας για τη χορήγηση αδειών φύτευσης αμπελιού

Προκειμένου να χορηγηθούν οι άδειες νέας φύτευσης εφαρμόζονται κριτήρια προτεραιότητας όπως αυτά έχουν επιλεγεί για την κάθε περιφέρεια κάθε αγροτεμάχιο λαμβάνει βαθμολογία στο κάθε κριτήριο με βάση τον συντελεστή βαρύτητας W και τον συντελεστή συμμόρφωσης Pt. Η...

read more

Αιτήσεις για άδειες φύτευσης αμπελιού για το 2024

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας Υποβολής Αιτήσεων Αδειών Νέων Φυτεύσεων της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση από την 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και...

read more