Έριζα Εμβολιασμένα Φυτά

Nov 24, 2021 | VINEYARD

Priority criteria for planting permits 2022

VINEYARD

Written by torosidiswine

In
For each year, the area available for new planting permits corresponds to 1% of the total wine-growing area of the country according to the inventory relating to the areas planted on 31 July of the previous year.

Where eligible applications for authorisations submitted during the year relate to a total area less than that available for the year, all relevant authorisations shall be approved.

If the total area of eligible applications exceeds the area available for allocation, then the allocation is made at the level of eight (8) regions according to the priority criteria selected for each of them. The available acres at regional level (1 to 8) are set at the rate of 1% of the planted area of each region, as announced in the annual census of the previous year.

For the allocation of new planting permits, the following eight (8) regions are defined:

1. EASTERN MACEDONIA – THRACE

2. CENTRAL MACEDONIA

3. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

4. ΘΕΣΣΑΛΙΑ

5. ATTICA, CENTRAL GREECE

6. WESTERN GREECE

7. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

8. IONIAN ISLANDS, NORTH AEGEAN, SOUTH AEGEAN, CRETE, and EPIRUS

 

 

 

 

 

   

For each year, the area available for new planting permits corresponds to 1% of the total wine-growing area of the country according to the inventory relating to the areas planted on 31 July of the previous year.

 

 

In this case, in order to grant new planting permits, priority criteria are applied, as selected for each region in accordance with the tables below.

Each parcel receives a score on each criterion based on the weight factor W and the conformity factor Pt. The classification of eligible individual applications is done electronically by applying the general formula:

Pt = W1 * Pt1 + W2 * Pt2 + W3 * Pt3 + W4 * Pt4 + W5* Pt5

Where: Pt = total of points assigned to a particular application

W1, W2, W3, W4, W5 = criteria weighting factor

Pt1, Pt2, Pt3, Pt4, Pt5 = factor of compliance with criteria

Where the application includes more than one agricultural parcel, the scoring shall be calculated for each parcel separately.

Source : Decision 2933/327864, Government Gazette B ́ 5422/22.11.2021, “Adoption of the necessary additional measures for the implementation of Regulations (EC) No. Regulation (EU) No 1308/2013; 2018/273 and (EU) No 273. 2018/274, on the management of authorisations for new vine plantings”.

 

Related Articles

Related

Κριτήρια προτεραιότητας για τη χορήγηση αδειών φύτευσης αμπελιού

Προκειμένου να χορηγηθούν οι άδειες νέας φύτευσης εφαρμόζονται κριτήρια προτεραιότητας όπως αυτά έχουν επιλεγεί για την κάθε περιφέρεια κάθε αγροτεμάχιο λαμβάνει βαθμολογία στο κάθε κριτήριο με βάση τον συντελεστή βαρύτητας W και τον συντελεστή συμμόρφωσης Pt. Η...

read more

Αιτήσεις για άδειες φύτευσης αμπελιού για το 2024

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας Υποβολής Αιτήσεων Αδειών Νέων Φυτεύσεων της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση από την 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και...

read more

Our Wines

Shop

Μαλαγουζιά-Chardonnay