Η λίπανση του αμπελώνα επηρεάζεται από την επιλογή του υποκειμένου

Από τα σημαντικότερα κομμάτια της διαχείρισης του αμπελώνα είναι η λίπανση. Για την κατάρτιση του κατάλληλου προγράμματος λίπανσης για κάθε αμπελώνα και για κάθε ποικιλία ξεχωριστά , θα πρέπει οι παραγωγοί να αντιλαμβάνονται τη λειτουργία των θρεπτικών συστατικών που εφαρμόζουν στον αμπελώνα και να γνωρίζουν το ιστορικό διαχείρισης του.

Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων μέσα στο φυτό αποτελεί απαραίτητη πληροφορία για την ανάπτυξη ενός προγράμματος ισορροπημένης θρέψης για κάθε αμπελώνα , όμως δεν είναι η μόνη πληροφορία που απαιτείται για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Τα θρεπτικά συστατικά απαντούν στη φύση σε διάφορες μορφές , όμως τα φυτά γενικά επιδεικνύουν επιλεκτική προτίμηση σε κάποιες από αυτές τις μορφές. Για παράδειγμα τα νιτρικά και τα αμμωνιακά ιόντα αποτελούν μορφές του αζώτου όμως γενικά τα νιτρικά είναι περισσότερο διαθέσιμα στο φυτό από ότι τα αμμωνιακά. Η διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών συχνά καθορίζεται από τις ιδιότητες του εδάφους. Η παρουσία μικροοργανισμών στο έδαφος μπορεί να βοηθήσει στη μετατροπή των θρεπτικών συστατικών σε μορφές διαθέσιμες για απορρόφηση από τα φυτά.

Η ποικιλία και το χρησιμοποιούμενο υποκείμενο συμβάλουν καθοριστικά στον προσδιορισμό των απαιτήσεων σε θρεπτικά στοιχεία. Τα ζωηρά υποκείμενα  είναι περισσότερο ικανά να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία από το περιβάλλον έδαφος. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούν λιγότερα θρεπτικά από ότι ένα υποκείμενο με μικρότερη ζωηρότητα.

Παρατίθενται στοιχεία ζωηρότητας και διάρκειας του βλαστικού κύκλου γνωστών υποκειμένων

Υποκείμενο

Ζωηρότητα

Βλαστικός κύκλος

101-14

Μ-Χ

Μικρός

Schwarzmann

Μ-Χ

Μικρός

3309

Μ-Χ

Μέσος

S04

M

Μέσος

5C Teleki

M

Μέσος

5BB Kober

M-Υ

Μέσος

110 Richter

M

Πολύ Μεγάλος

1103 Paulsen

M-Υ

Μεγάλος

99 Richter

M-Υ

Μέσος

140 Ruggeri

Υ-M

Πολύ Μεγάλος

K51-32

M-Υ

Μεγάλος

K51-40

M-Υ

Μεγάλος

Ramsey

Υ-M

Πολύ Μεγάλος

Nicholas (1997) Μ : Μέτρια , Χ : Χαμηλή , Υ : Υψηλή

Πηγή : Bell S-J and P.A. Henschke , 2005. Implications of nitrogen nutrition for grapes , fermentation and wine. Australian Journal of Grape and Wine Research 11 , 242-295Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *