Άδεια φύτευσης αμπελιού 2023. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 1 Δεκεμβρίου 2022

Άδεια φύτευσης αμπελιού 2023. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 1 Δεκεμβρίου 2022

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2023 , υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση μέχρι και την 1η Δεκεμβρίου 2022. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

Εκπνεει η προθεσμια υποβολης δηλωσεων συγκομιδης

Ολοκληρώνεται στις 20 Δεκεμβρίου η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής από τις υπόχρεους αμπελουργούς , μετά την παράταση που δόθηκε με την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την 3248/335184 /30.11.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5459/10.02.2020 ) απόφαση. Υπενθυμίζεται οτι η καθυστέρηση ή η παράλειψη 

Ιχνοστοιχεία στη λίπανση του αμπελιού. Η περίπτωση του μαγνησίου Mg

  Τα φυτά προσλαμβάνουν το μαγνήσιο με τη μορφή του δισθενούς ιόντος. Γενικά τα συμπτώματα έλλειψης εμφανίζονται ως μεσονεύρια χλώρωση των γηραιοτέρων φύλλων. Το μαγνήσιο αποτελεί απαραίτητο συστατικό της χλωροφύλλης αλλά και της λειτουργικής ικανότητας του ΑΤΡ σε πολλές αντιδράσεις. Είναι υπεύθυνο για την ενεργοποίηση 

Η λίπανση του αμπελώνα επηρεάζεται από την επιλογή του υποκειμένου

Από τα σημαντικότερα κομμάτια της διαχείρισης του αμπελώνα είναι η λίπανση. Για την κατάρτιση του κατάλληλου προγράμματος λίπανσης για κάθε αμπελώνα και για κάθε ποικιλία ξεχωριστά , θα πρέπει οι παραγωγοί να αντιλαμβάνονται τη λειτουργία των θρεπτικών συστατικών που εφαρμόζουν στον αμπελώνα και να γνωρίζουν το 

Τι πρέπει να προσέχουμε κατά την εφαρμογή αζωτούχων λιπασμάτων στο αμπέλι μας

Όταν εφαρμόζουμε άζωτο σε έναν αμπελώνα για να διορθώσουμε έλλειψη ή να διατηρήσουμε το επίπεδο του στο αμπέλι σε επαρκή επίπεδα είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ανεξέλεγκτη χρήση του αζώτου ασκεί καθοριστική επίδραση στη σύσταση της σταφυλής και στην παραγωγή. Όταν το περιεχόμενο άζωτο 

Πώς Η Προσθήκη Αζώτου Στον Αμπελώνα Επιδρά Στη Συγκέντρωση Των Αμινοξέων.

Τα κύρια αμινοξέα συνιστούν μια σημαντική πηγή αφομοιώσιμου αζώτου για τις ζύμες , όμως , διαφέρουν ως προς την αποτελεσματικότητα τους (Cooper 1982, Jiranek et al. 1995a,b). Κάποια από τα αμινοξέα αποτελούν πρόδρομες ενώσεις για πτητικές ενώσεις που σχηματίζονται κατά τη ζύμωση πχ, οι ανώτερες 

Έλεγχος Της Θερμοκρασίας Στον Αμπελώνα

Η επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως συμφωνεί οτι η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός. Αποτέλεσμα της αλλαγής αυτής αποτελεί , η συχνή εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων. Δεδομένα που συγκεντρώθηκαν την τελευταία δεκαετία καταδεικνύουν αξιόλογες μεταβολές στην εξέλιξη των φαινολογικών σταδίων της αμπέλου , με σοβαρό αντίκτυπο στον προγραμματισμό 

Επίδραση της αζωτούχου θρέψης στα σταφύλια τη ζύμωση και τον οίνο.

Η διαχείριση της θρέψης της αμπέλου έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη σύσταση των ραγών και τελικά στη σύνθεση του οίνου , η οποία με τη σειρά της την ποιότητα και την αξία του παραγόμενου προϊόντος. Το άζωτο αποτελεί σημαντικό μακροστοιχείο με βασικό ρόλο σε 

Παράγοντες Που Επηρεάζουν Την Αζωτούχο Θρέψη Του Αμπελιού

Αν υποτεθεί ότι εκλείπουν άλλοι περιοριστικοί παράγοντες (πχ ανεπάρκεια νερού) , η εφαρμογή ανόργανου αζώτου παρέχει στο αμπέλι μια εύκολα διαθέσιμη μορφή αζώτου , και κατά συνέπεια αυξάνει το άζωτο στα φυτά το οποίο συνήθως διαπιστώνεται με την ανάλυση των μίσχων. Η επίδραση στο ρυθμό 

Βοτρύτης – Botrytis Cinerea – Στοιχεία Επιδημιολογίας Της Ασθένειας Στο Αμπέλι.

Βοτρύτης – Botrytis Cinerea – Στοιχεία Επιδημιολογίας Της Ασθένειας Στο Αμπέλι.

Η προσβολή από βοτρύτη (Botrytis cinerea) μπορεί να αποβεί καταστροφική σε πολλές καλλιέργειες όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εξέλιξη της ασθένειας. Παρά το γεγονός ότι έχουν αναπτυχθεί αρκετά φυτοπροστατευτικά προϊόντα , οι απώλειες από βοτρύτη εξακολουθούν να είναι σημαντικές. Ταυτόχρονα η ολοένα αυξανόμενη 

Προσθήκη Αζώτου Στον Αμπελώνα. Επίδραση Στο Αφομοιώσιμο Από Τις Ζύμες Άζωτο

Η προσθήκη αζώτου στα φυτά της αμπέλου αυξάνει τη συγκέντρωση του αζώτου στη ράγα . Πολλά συστατικά της ράγας τα οποία συμβάλλουν στη γεύση και στο άρωμα του οίνου επηρεάζονται από την προσθήκη αζώτου άμεσα ή έμμεσα. Έτσι αλλαγές στη συγκέντρωση και τη σύνθεση των 

Ρόλος Των Θρεπτικών Στοιχείων στη φυσιολογία του αμπελιού

Κατά τη διάρκεια του ετήσιου βλαστικού κύκλου στο αμπέλι μπορεί να σημειωθούν ελλείψεις θρεπτικών που επηρεάζουν τη φυσιολογία των φυτών. Οι ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων μπορούν να επηρεάσουν το μέγεθος , το χρώμα , τη χημική σύσταση , την απόδοση και το προσδόκιμο ζωής μεμονωμένων οργάνων 

Κατάλογοι Εγκεκριμένων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ο κατάλογος των εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων, περιλαμβάνει τα σκευάσματα των γεωργικών φαρμάκων, για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και τις πληροφορίες που αναγράφονται στις άδειες αυτών. Ο Κατάλογος έχει τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και αναρτάται στην 

Φυτευση Νεου Αμπελωνα-Αδεια Εγκατάστασης Αμπελώνα Και Προμήθειας Αντιφυλλοξηρικων Μοσχευματων Αμπελου

Oι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής χορηγούν στον κάτοχο “δικαιώματος φύτευσης” πριν τη φύτευση του νέου αμπελώνα και για ισοδύναμη έκταση, «Άδεια εγκατάστασης αμπελώνα και προμήθειας αντιφυλλοξηρικών μοσχευμάτων αμπέλου», λαμβάνοντας υπόψη την περιεκτικότητα του εδάφους σε CaCo3 και των άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών. Ο κάτοχος δικαιώματος 

Καλές καλλιεργητικές πρακτικές για την ελαχιστοποίηση των απωλειών αζώτου

Καλές καλλιεργητικές πρακτικές για την ελαχιστοποίηση των απωλειών αζώτου: Ο χρόνος εφαρμογής και η ποσότητα να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της καλλιέργειας για να αποφεύγονται οι ανεπίκαιρες και λαθεμένες προσθήκες αζώτου: Η προσθήκη προγραμματίζεται και διανέμεται με βάση τις ανάγκες και το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας. 

Διαχείριση λίπανσης στον αμπελώνα

Η θρέψη αποτελεί ένα από τα σημαντικά συστατικά της διαχείρισης του αμπελώνα. Η θρέψη έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει ποικίλους παράγοντες που σχετίζονται με την παραγωγή της αμπέλου , όπως η καρπόδεση , η ποιότητα του καρπού και η ποιότητα του τελικού προϊόντος. Η θρέψη 

Αλκοολική ζύμωση. Από το γλεύκος στον οίνο.

Η μετατροπή του γλεύκους σε οίνο από τις ζύμες , απουσία αέρα (οξυγόνου) είναι η γνωστή αλκοολική ζύμωση. Στην ουσία , υψηλή συγκέντρωση ζαχάρων (γλυκόζη και φρουκτόζη) μετατρέπεται μέσω μιας σειράς μεταβολικών σταδίων (γλυκόλυση , αλκοολική ζύμωση) σε διοξείδιο του άνθρακα και αιθανόλη , παράλληλα 

Εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης του βοτρύτη

Οι σήψεις που οφείλονται στο βοτρύτη (Botrytis cinerea) είναι υπεύθυνες για σοβαρές απώλειες παραγωγής τόσο στον αγρό όσο και μετασυλλεκτικά , σε ένα μεγάλο εύρος οικονομικά σημαντικών καλλιεργειών. Παραδοσιακά για την καταπολέμηση του βοτρύτη χρησιμοποιήθηκαν χημικές μέθοδοι. Όμως η μακροχρόνια χρήση μυκητοκτόνων είχε ως αποτέλεσμα 

Τυποι Αζωτουχων Λιπασματων

Οι γεωργοί της δυτικής Ευρώπης είχαν πάντοτε στη διάθεση μεγάλη ποικιλία τύπων λιπασμάτων. Η σημερινή χρήση μιας ποικιλίας προϊόντων είναι αποτέλεσμα πειραματισμού και πρακτικής εφαρμογής χρήσης διαφορετικών πηγών αζώτου σε μεγάλο αριθμό καλλιεργειών και εδαφών σε διαφορετικές ευρωπαϊκές κλιματικές συνθήκες. Από το 1970 και μετά 

Περονοσπορος στο αμπελι – Plasmopara viticola

Περονοσπορος στο αμπελι – Plasmopara viticola

Ο περονόσπορος αποτελεί την σοβαρότερη ασθένεια στο αμπέλι , ιδιαίτερα σε περιοχές με θερμό και υγρό κλίμα. Τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας σε ποικιλίες της ευρωπαϊκής αμπέλου ( Vitis vinifera) αναγνωρίστηκαν στην περιοχή του Μπορντώ γύρω στο 1878. Σήμερα η ασθένεια ενδημεί σε όλες της 

Επιλογη του καταλληλου συστηματος υποστυλωσης για το αμπελι μας

Επιλογη του καταλληλου συστηματος υποστυλωσης για το αμπελι μας

Ανάλογα με τον τύπο  υποστύλωσης που χρησιμοποιούμε παρατηρούνται διαφορές στην συνολική φυλλική επιφάνεια, αλλά και στο ποσοστό αυτής που εκτίθεται στον ήλιο. Έτσι η ικανότητα των φυτών της αμπέλου να φωτοσυνθέτουν αποτελεσματικά εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο σύστημα υποστύλωσης και τη επιρροή που τελικά έχει αυτό 

Πώς η λίπανση με κάλιο στο αμπέλι επηρεάζει τη συσσώρευση στις ράγες και την οινοποίηση

Το κάλιο είναι απαραίτητο στοιχείο για όλους τους ζώντες οργανισμούς. Ξεχωρίζουν τέσσερις κατηγορίες φυσιολογικών – βιοχημικών διεργασιών στα φυτά για τις οποίες είναι αναγνωρισμένη η σημασία του καλίου. Η ενεργοποίηση των ενζύμων (Leigh and Wyn Jones 1984, Walker et al. 1998). Οι διαδικασίες μεταφοράς και 

Λίπανση. Φώσφορος – Κάλιο

Ο φώσφορος απορροφάται με τις δύο μορφές του μονοσθενούς (H2PO4-) και του δισθενούς  (HPO42-)  φωσφορικού ιόντος. Η διαθεσιμότητα των φωσφορικών ιόντων επηρεάζεται από το pH του εδάφους , με αποτέλεσμα σε τιμές pH μικρότερες από το 7 να είναι διαθέσιμα τα μονοσθενή φωσφορικά ιόντα , 

Λίπανση. Πότε Είναι Η Καταλληλότερη Εποχή. Άζωτο

Το άζωτο είναι ένα από τα σημαντικότερα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται τα φυτά προκειμένου να αναπτυχθούν επαρκώς. Τα νιτρικά (NO3-) και τα αμμωνιακά (NH4+) ιόντα αποτελούν τις βασικές μορφές αζώτου που απορροφώνται από τα φυτά. Τα αμμωνιακά ιόντα προσλαμβάνονται με μικρότερη ταχύτητα και μετατρέπονται στη 

Το Άζωτο Στα Φυτά

Τα φυτά χρειάζονται μεγάλες ποσότητες αζώτου , με την περιεκτικότητα της ξηρή τους ουσίας να ανέρχεται σε 3 με 4% σε άζωτο. Παρά την αφθονία του το ατμοσφαιρικό άζωτο δεν είναι διαθέσιμο για την ανάπτυξη των φυτών. Τα περισσότερα φυτά το προμηθεύονται αποκλειστικά από το