Πρόγραμμα ενίσχυσης οινοποιητικών επιχειρήσεων 2018 , Επιλέξιμες Δαπάνες.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τις δράσεις του προγράμματος:
Ι. Παραγωγή αμπελοοινικών προϊόντων (από την επεξεργασία σταφυλιών μέχρι την εμφιάλωση και την επισήμανση του κρασιού στο κελάρι)
α) αγορά ή μίσθωση νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών

• Μηχανήματα/εξοπλισμός για τη μεταποίηση των σταφυλιών (π.χ. θραύση, συμπίεση κ.λπ.):
– κινητό τεχνικό εξοπλισμό μεταφοράς, παραλαβής, μεταποίησης σταφυλιών
– υλικό μέτρησης και ανάλυσης των σταφυλιών
– εκραγιστήρας
– μηχανήματα και εξοπλισμός διαλογής
– αντλία στεμφύλων σταφυλιών
– ταινιομεταφορέας

• Εξοπλισμός ζύμωσης/οινοποίησης:
– δεξαμενές για τη ζύμωση πολτού κρασιού
– υλικό για την επεξεργασία των σταφυλιών
– δεξαμενές ζύμωσης/βοηθητικές δεξαμενές για την οινοποίηση
– εξοπλισμός μικρο-οξειδώσεως

• Εξοπλισμός για τον έλεγχο της ζύμωσης:
– σωληνώσεις (π.χ. τοποθέτηση ψυκτικών μανδύων)
– τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό του οίνου από τις οινολάσπες (π.χ. περιστροφικά φίλτρα κενού και φίλτρα υπολειμμάτων)

• Εξοπλισμός επεξεργασίας οίνου: επεξεργασία κρασιών και γλευκών (διήθηση, καθίζηση, κ.λπ.):
– φίλτρα (με διάρκεια απόσβεσης μεγαλύτερης του ενός έτους)
– γη φιλτραρίσματος
– εξοπλισμός για την καθίζηση και διαύγαση του γλεύκους και του οίνου
– εξοπλισμός για τη σταθεροποίηση της τρυγίας
– εξόρυξη των στεμφύλων σταφυλιών
– εξοπλισμός για τη μεταφορά στεμφύλων σταφυλιών και οινολάσπης
– εξοπλισμός εμφιάλωσης
– εξοπλισμός επισήμανσης

• Εξοπλισμός αποθήκευσης, ανάμειξης, μετεπεξεργασίας και παλαίωσης του οίνου:
– βαρέλια/δεξαμενές για την οινοποίηση και την αποθήκευση/παλαίωση του κρασιού
– κινητό τεχνικό εξοπλισμό παραγωγής οίνου

• Έλεγχος θερμοκρασίας:
– ψυγεία
– εξοπλισμός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας στη ζύμωση/παραγωγή και αποθήκευση οίνου, (π.χ. μονάδες ψύξης, εναλλάκτες, λέβητες)

• εξοπλισμός για τη μετακίνηση (και επεξεργασία) του κρασιού στο κελάρι:
– μηχανές/εξοπλισμός διακίνησης συμπεριλαμβανομένων λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των μεταφορών/υλικοτεχνικής υποστήριξης των πρώτων υλών και προϊόντων (στη φάση της οινοποίησης ή στο κελάρι της αποθήκης: π.χ. αντλίες, αντλίες μεταφοράς, ανυψωτικά μηχανήματα

• εξοπλισμός αποθήκευσης, ανάμειξης και παλαίωσης του οίνου:
– βαρέλια/δεξαμενές για την οινοποίηση και την αποθήκευση/παλαίωση του κρασιού,

• λογισμικό διαχείρισης κελαριών

• έλεγχος θερμοκρασίας κελαριών:
– σύστημα ψύξης

• υποδομή κελάρια:
– αγωγοί vintage (κανάλια à vendanges)
– σωληνώσεις, διάφορα δίκτυα (οξυγόνο, άζωτο, νερό, SO2 κ.λπ.)
– εξοπλισμός συναρμολόγησης και βοηθητικό εξοπλισμό
– αυτόματα συστήματα
– ηλεκτρική ενέργεια και άλλες εγκαταστάσεις

ΙΙ. Ποιοτικός έλεγχος
– Εξοπλισμός εργαστηρίου αναλύσεων οίνων

ΙΙΙ. Εμπορία αμπελοοινικών προϊόντων
α) ανακαίνιση/εκσυγχρονισμός της υποδομής των εγκαταστάσεων πώλησης και παρουσίασης, για παράδειγμα:
• vinotheques
• αίθουσες εκθέσεων
• αίθουσες πώλησης
• αίθουσες γευσιγνωσίας
• αμοιβές μηχανικών/αρχιτεκτόνων

β) αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών
i) εξοπλισμός για εγκαταστάσεις παρουσίασης και πώλησης (π.χ. τεχνολογικές εγκαταστάσεις, λογισμικό,επεξεργασία δεδομένων, έπιπλα γραφείου)
ii) δημιουργία/ανάπτυξη/προσαρμογή πλατφορμών εφοδιαστικής αλυσίδας (βελτιστοποίηση και βελτίωσητης οργάνωσης της αλυσίδας μεταφορών στην εγχώρια
και διεθνή αγορά)

• ανάπτυξη δικτύων

• βελτίωση/εξορθολογισμός των εγκαταστάσεων και των καναλιών μάρκετινγκ 

• Μηχανές/τεχνολογικές εγκαταστάσεις/εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της διανομής εφοδιαστικής και της εμπορίας των προϊόντων

• αμοιβές μελετητών/συμβούλων

ΙV. Επενδύσεις που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένει:
α) αγορά ή μίσθωση νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών Υποδομή, εξοπλισμός:
• Εξοπλισμός των γραφείων της εκμετάλλευσης: υλικά για τη βελτίωση της επιχειρησιακής δομής τους
• Εργασίες πρασίνου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λπ.) καθώς και έργα διακόσμησης και σήμανσης

β) εξοπλισμός για το σύστημα διαχείρισης (έλεγχος της επιχείρησης):
• Μηχανές, εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων υπολογιστών και λογισμικού που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης, της οργάνωσης και του
ελέγχου της επιχείρησης
• εξοπλισμός πληροφορικής και συναφή προγράμματα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη δικτύων πληροφόρησης και επικοινωνίας (ενδοεπιχειρησιακής και διαεπιχειρησιακής).

Πηγή : Απόφαση 271/15981 του υπουργού αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων  “Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 περιόδου 2017-2018”, ΦΕΚ Β΄272/01.02.2018Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *