Λίπανση. Πότε Είναι Η Καταλληλότερη Εποχή. Άζωτο

Το άζωτο είναι ένα από τα σημαντικότερα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται τα φυτά προκειμένου να αναπτυχθούν επαρκώς. Τα νιτρικά (NO3-) και τα αμμωνιακά (NH4+) ιόντα αποτελούν τις βασικές μορφές αζώτου που απορροφώνται από τα φυτά. Τα αμμωνιακά ιόντα προσλαμβάνονται με μικρότερη ταχύτητα και μετατρέπονται στη νιτρική μορφή μέσο της νιτροποίησης. Όταν το άζωτο προστίθεται σε ανεπαρκείς ή υπερβολικές ποσότητες μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την παραγωγή και την παραγωγικότητα

Μελέτες  αποκάλυψαν δύο ξεχωριστές περιόδους απορρόφησης αζώτου , η πρώτη η οποία ξεκινά αργά μετά την έκπτυξη των οφθαλμών και εκτείνεται μέχρι τον περκασμό και η δεύτερη μετά τη συγκομιδή και ως τη φυσιολογική φυλλόπτωση.

Η δεύτερη περίοδος έντονης απορρόφησης του αζώτου συγκέντρωσε το 34% των συνολικών απαιτήσεων του φυτού για τη βλαστική περίοδο.

Κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου η κατανομή του αζώτου μέσα στο φυτό διερευνήθηκε επίσης εμφανίζοντας τη συσσώρευση του αζώτου στους καρπούς , στα φύλλα , στο ξύλο του κλαδέματος και στο αγωγό σύστημα η οποία ανήλθε στο 35,8% , 31,4% , 14,4% και 18,7% αντίστοιχα.

Η γνώση των περιόδων πρόσληψης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη , όμως η μετακίνηση και η διανομή του προστιθέμενου αζώτου και στις δύο περιόδους είναι κάτι που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Βρέθηκε οτι κατά την περίοδο του περκασμού μόνο το 22% του περιεχόμενου στο φυτό άζωτο , αντιστοιχούσε στην ποσότητα που προστέθηκε νωρίς το καλοκαίρι (μετά απο την άνθηση). Από αυτό το μεγαλύτερο μέρος του εντοπίζεται (52%) στην αυξανόμενη βλάστηση και το υπόλοιπο στις σταφυλές (28%) και στα μόνιμα μέρη του φυτού (20%).

Από την περίοδο της συγκομιδής και μέχρι το λήθαργο η κατανομή του αζώτου μέσα στο φυτό διαφοροποιείται και μετατοπίζεται στα μόνιμα μέρη του. Κατά την περίοδο αυτή μόνο το 6% του συνολικού αζώτου στο φυτό αντιστοιχεί σε αυτό που προστέθηκε νωρίς το καλοκαίρι , και εντοπίζεται κατά 78% στις ρίζες και 22% στα υπόλοιπα μόνιμα μέρη. 

Διερευνήθηκε επίσης η προσθήκη αζώτου μετά τη συγκομιδή της προηγούμενης περιόδου. Διαπιστώθηκε ότι το 60% των αποθεμάτων αζώτου του φυτού κατά την έναρξη έκπτυξης των οφθαλμών προέρχεται από το άζωτο που απορροφήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου μετά τη συγκομιδή και ότι το ¼ των αποθεμάτων αζώτου φυτού χρησιμοποιείται μέχρι το τέλος της άνθησης , ενώ μέχρι το τέλος της συγκομιδής το 50% των αποθεμάτων αζώτου που ήταν διαθέσιμα κατά την έκπτυξη των οφθαλμών , χρησιμοποιήθηκαν(Conradie 1980,1991,1992c).

Γενικά στην παραγωγή χρησιμοποιούνται τρείς κυρίως χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες προστίθεται άζωτο :

Κατά την έκπτυξη των οφθαλμών ,

μετά την άνθηση και

μετά τη συγκομιδή.

Δεδομένα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια πειραματικών εργασιών σχετικά με την επίδραση του χρόνου εφαρμογής και της ποσότητας του αζώτου που προστίθεται υποστηρίζουν την ορθότητα των παραπάνω χρόνων προσθήκης του αζώτου.

Η ποσότητα όμως των ποσοτήτων αζώτου που πρέπει να προστεθεί σε κάθε εφαρμογή αποτελεί ένα πολυπλοκότερο θέμα , όμως η διαπίστωση ότι το 60% των αποθεμάτων αζώτου του φυτού κατά την περίοδο της έκπτυξης των οφθαλμών προέρχεται από αυτό που προστίθεται μετά τη συγκομιδή αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του εφαρμοζόμενου προγράμματος αζωτούχου λίπανσης μετά την συγκομιδή.

Πηγή : Bell S-J and P.A. Henschke , 2005. Implications of nitrogen nutrition for grapes , fermentation and wine. Australian Journal of Grape and Wine Research 11 , 242-295.Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *