Καλές καλλιεργητικές πρακτικές για την ελαχιστοποίηση των απωλειών αζώτου

Καλές καλλιεργητικές πρακτικές για την ελαχιστοποίηση των απωλειών αζώτου:

 • Ο χρόνος εφαρμογής και η ποσότητα να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της καλλιέργειας για να αποφεύγονται οι ανεπίκαιρες και λαθεμένες προσθήκες αζώτου:
  • Η προσθήκη προγραμματίζεται και διανέμεται με βάση τις ανάγκες και το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας.
  • Καμία προσθήκη εκτός της βλαστικής περιόδου ή πριν από την αγρανάπαυση.
  • Προσθήκη των άριστων ποσοτήτων σύμφωνα με ένα σχέδιο λίπανσης.
  • Αναπροσαρμογή του προγράμματος λίπανσης κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου , βασισμένη σε αναλύσεις.
  • Ισορροπημένη θρέψη των φυτών σε όλα τα θρεπτικά στοιχεία , η οποία προάγει την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών αζώτου.
 • Φυτοκάλυψη σε όλη τη διάρκεια του χρόνου ( συγκαλλιέργεια , αζωτοδεσμευτικά φυτά) , για να αποφεύγονται περίοδοι με ακάλυπτο έδαφος.
 • Αποτελεσματική χρήση των οργανικών λιπασμάτων ζωικής προέλευσης και της λυματολάσπης.
  • Εφαρμογή την άνοιξη όταν τα φυτά μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα το οργανικό άζωτο.
  • Προσθήκη με τη χρήση εξελιγμένων τεχνικών που επιτρέπουν την άμεση ενσωμάτωση με στόχο τη μείωση των απωλειών.
 • Ενσωμάτωση άχυρου για την ακινητοποίηση του ανόργανου αζώτου πριν από το χειμώνα.
 • Καλλιέργεια του εδάφους την άνοιξη για να αποφευχθεί η ανοργανοποίηση του αζώτου που ακολουθεί την φθινοπωρινή και χειμωνιάτικη καλλιέργεια.

Τα ανόργανα λιπάσματα συμβάλλουν περίπου στο 10% των συνολικών εκπομπών αέριας αμμωνίας , υπάρχουν όμως διαφορές ανάμεσα στους διάφορους τύπους λιπασμάτων. Η ούρια και τα ανόργανα λιπάσματα αμμωνιακής μορφής διαθέτουν μεγαλύτερο δυναμικό εκπομπής αερίου κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Για τα ανόργανα λιπάσματα η μέση απώλεια με τη μορφή της αέριας αμμωνίας κυμαίνεται από μηδέν (για τα καθαρά νιτρικά λιπάσματα) , 1-3% (για τα λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου) , 8% ( για τα διαλύματα ουρίας /  νιτρικού αμμωνίου) και πλέον του 15% για την επιφανειακά εφαρμοζόμενη ουρία (ECETOC , 1994). ECETOC: European Center for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals.

 Η εξάτμιση της αμμωνίας αυξάνεται από :

 • Υψηλό εδαφικό pH
 • Χαμηλή ρυθμιστική ικανότητα των Η+
 • Υψηλή θερμοκρασία / ακτινοβολία
 • Υψηλή ταχύτητα ανέμου

Η εξάτμιση της αμμωνίας περιορίζεται από :

 • Υψηλή διηθητική ικανότητα
 • Υψηλή περιεκτικότητα σε ορυκτά της αργίλου
 • Αύξηση του οργανικού άνθρακα ( > 1,5% οργανικού άνθρακα )
 • Επαρκή εδαφική υγρασία
 • Βροχόπτωση / άρδευση μετά από την εφαρμογή
 • Ενσωμάτωση στο έδαφος

Πηγή : Kummer Karl-Friedrich (BASF AG) and Chris Dawson and Associates , (2003). Understanding Nitrogen and its Use in Agriculture. Published by European Fertillizer Manufacturers Association (EFMA).Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *