Επιλέξιμες είναι οι αμπελοοινικές επιχειρήσεις για το μέτρο 3.1 στήριξης νέων συμμετοχών στα συστήματα ποιότητας

Το υπομέτρο καλύπτει τη συμμετοχή στα ακόλουθα συστήματα ποιότητας:

α) Προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ.

β) Βιολογικά προϊόντα που πληρούν τους όρους του Καν. (ΕΚ) 834/2007, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

γ) Κρέας πουλερικών και αυγά ορνίθων, βάσει των Καν. (ΕΚ) 543/2008 και Καν. (ΕΚ) 589/2008.

Παρέχεται ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, ως ετήσιο ποσό υπό μορφή κινήτρου, του οποίου το ύψος καθορίζεται ανάλογα με το ύψος των πάγιων δαπανών που απορρέουν από τη συμμετοχή στα ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας που λαμβάνουν στήριξη, για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών.

Η ενίσχυση παρέχεται βάσει επιλέξιμων δαπανών και κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για την πραγματοποίηση αυτών (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο).

Επιλέξιμες είναι οι πάγιες δαπάνες, δηλαδή οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή συστήματος ποιότητας που λαμβάνει στήριξη και η ετήσια εισφορά συμμετοχής στο εν λόγω σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, των δαπανών για τους ελέγχους που απαιτούνται με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του συστήματος.

Στο πλαίσιο του υπομέτρου δύνανται να ενισχυθούν ενεργοί γεωργοί, και ομάδες γεωργών.

Το ανώτατο ετήσιο ποσό της ενίσχυσης περιορίζεται σε 3.000 ευρώ ανά γεωργική εκμετάλλευση. Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης στήριξης.

Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης ανά σύστημα ποιότητας, όπως προκύπτει από τις επιμέρους δυνητικές πάγιες δαπάνες κάθε συστήματος, καθορίζεται ως εξής : 

ΠΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/ΕΤΟΣ/ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Κρασί (κοινή υπουργική απόφαση 5833/155045/12-12-2013) με ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις της Ε.Ε. 1300
Βιολογική παραγωγή Καν. (ΕΚ) 834/2007 2020

Ενημερωτικά αναφέρεται οτι το μέγιστο ποσό ενίσχυσης των 3000,00€ αφορά τις πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

 

Πήγη :  ΚΥΑ 2259 Πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (ΦΕΚ Β΄, 1032/22.03.2018).Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *