Εξαιρούνται οι νέες άδειες φύτευσης αμπελιού από το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων

Οι άδειες για νέες φυτεύσεις που εγκρίνονται με την ηλεκτρονική διαδικασία χορήγησης αδειών σύμφωνα με την εφαρμογή του Καν 1308/2013 το έτος 2016 και ύστερα, δύνανται να ενταχθούν για οικονομική ενίσχυση μόνο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020, Μέτρο 4.1.1. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση.

Στο πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων δύνανται να ενταχθούν οι εκτάσεις για τις οποίες υφίστανται:
i) άδειες αναφύτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Καν.(Ε.Ε,) αριθμ. 1308/2013,
ii) άδειες φύτευσης οι οποίες έχουν προέλθει από μετατροπή και αφορούν δικαιώματα αναφύτευσης προερχόμενα από εκρίζωση ισοδύναμης έκτασης.

Δεν χορηγείται στήριξη στα πλαίσια του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων ,επίσης για τις εκτάσεις:

  1. που αφορούν πειραματικούς αμπελώνες και μητρικές φυτείες εμβολιοληψίας.
  2. που έχουν λάβει κοινοτική ή εθνική στήριξη για τα ίδια μέτρα που προβλέπονται στο εν λόγω πρόγραμμα κατά τις δέκα (10) προηγούμενες οικονομικές περιόδους που προηγούνται της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, υπολογιζόμενες από το οικονομικό έτος πληρωμής της στήριξης.
  3. αμπελουργών των οποίων οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν λιγότερο από 1 στρέμμα αμπελώνα και κανένα μέρος της συγκομιδής δεν διατέθηκε ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή επιπλέον
  4. δεν χορηγείται στήριξη για τους παραγωγούς με παράνομες φυτεύσεις και αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί χωρίς την άδεια.
  5. παραγωγοί οι οποίοι μετά την οριστική έγκριση τους αποχώρησαν οικειοθελώς, για λόγους που δεν σχετίζονται με περιπτώσεις ανωτέρας βίας, αποκλείονται για τις επόμενες δύο αμπελοοινικές περιόδους από το πρόγραμμα.

Πηγή : Υπουργική Απόφαση 1849/57000 (ΦΕΚ Β΄ 1505/02.05.2018) Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 46 του Καν. (Ε.Ε) 1308/2013, του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (Ε.Ε) αριθμ. 1149/2016 της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Κανονισμού (Ε.Ε) 1150/2016 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα – Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *