Ενίσχυση της βιολογικής καλλιέργειας αμπελιού

Ενισχύεται :

Η μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία και 

Η διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία.

Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Το αμπέλι ( επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες ) συγκαταλέγεται στις επιλέξιμες καλλιέργειες.

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήματος και τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν.

«Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία»

 Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.1.1

Είδος καλλιέργειας  Απώλεια εισοδήματος Δαπάνες   Μέγιστο ύψος ενίσχυσης €/Ha/έτος
  Χωρίς περίοδο μετατροπής  Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος ) Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής) Χωρίς περίοδο μετατροπής
Σταφίδα 669 50   779
Επιτραπέζια σταφύλια 850 50   900
Σταφύλια οινοποιήσιμα  795 50   845

“Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία”.

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.2.1

 

Είδος καλλιέργειας  Απώλεια εισοδήματος Δαπάνες   Μέγιστο ύψος ενίσχυσης €/Ha/έτος
  Χωρίς περίοδο μετατροπής  Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος ) Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής) Χωρίς περίοδο μετατροπής
Σταφίδα 483 50 103 636
Επιτραπέζια σταφύλια 735 50 115 900
Σταφύλια οινοποιήσιμα  499 50 108 657

 

Οι δαπάνες που αφορούν εργαστηριακές αναλύσεις και πιστοποίηση υπολογίζονται και καταβάλλονται σε ετήσια βάση και μέχρι το ύψος που αναφέρεται στους παραπάνω πίνακες , μόνο αν πραγματοποιηθούν και αποδειχθούν με παραστατικά (Παραστατικά Συμμόρφωσης Ειδικών Διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)).

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, 

 Δεν μπορεί να κριθούν δικαιούχοι, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

1. όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών·

2. οι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη·

3. όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή.

 

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης , πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 19 Φεβρουαρίου 2019 (19/02/2019) έως και 21 Μαρτίου 2019 (21/03/2019) ώρα 00:00.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις  δράσεις του Μέτρου 11 της  πρόσκλησης, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ).

Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration  και η επεξεργασία των αιτήσεων, στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/.

Πηγή : Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες”(4075/182059/31.12.2018)Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *