ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εκμετάλλευση μας , δεν διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις οινοποίησης.

Η οινοποίηση των προϊόντων μας πραγματοποιείται σε οινοποιείο της περιοχής , το οποίο εφοδιάζεται με άρτιο και τεχνολογικά προηγμένο μηχανολογικό εξοπλισμό , διασφαλίζοντας την άριστη μεταχείριση της πρώτης ύλης σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και εγγυάται την ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Our Wines

Shop